Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 19: 38- 47: Chúa Giêsu chết trên thánh giá, nếu con người chạm phải đau khổ trong đời mình, họ coi việc họ chấp nhận đau khổ là việc họ chấp nhận vác thánh giá làm một cùng thánh giá Đức Kitô.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN THÁNH NĂM B

NGÀY 03 THÁNG 04 NĂM 2021Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 19: 38- 42)

Ông Giô-xếp, người A-ri-ma-thê, xin ông Phi-la-tô cho phép hạ thi hài Đức Giê-su xuống. Ông Giô-xếp này là một môn đệ theo Đức Giê-su, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do-thái. Ông Phi-la-tô chấp thuận. Vậy, ông Giô-xếp đến hạ thi hài Người xuống.39 Ông Ni-cô-đê-mô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương.40 Các ông lãnh thi hài Đức Giê-su, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do-thái.41 Nơi Đức Giê-su bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai.42 Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do-thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giê-su ở đó.

Suy niệm

 

Thiên Chúa có thánh giá, con người cũng có thánh giá của họ. Thiên Chúa tự nguyện nhận lấy Thánh Giá khi tự chấp nhận tế hiến Con Một của Ngài. Và Đức Kitô, Người Con duy nhất của Thiên Chúa tự nguyện xin vâng thánh ý Thiên Chúa, để chính mình hiến thân chết trên thập giá, thành lễ tế cứu độ vô song cho con người.

Khi chấp nhận thập giá, Đức Kitô đã làm cho cây gỗ mang hình chữ thập mà Người treo trên đó trở thành biểu tượng của đau khổ. Để rồi từ sau khi Chúa Giêsu chết trên thánh giá, nếu con người chạm phải đau khổ trong đời mình, họ coi việc họ chấp nhận đau khổ là việc họ chấp nhận vác thánh giá làm một cùng thánh giá Đức Kitô.

Vì thế, họ hiểu lời mời gọi của Đức Kitô: “Hãy bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Ta”, không phải là lời mời gọi vác cây gỗ hình chữ thập, nhưng là lời mời gọi hãy vui lòng chấp nhận gian truân, thử thách, khổ đau trong đời, để nên một với Chúa, nên một trong đau khổ của Chúa, cứu độ chính họ, cứu độ trần thế như Người.

Một khi chấp nhận thánh giá đời mình theo gương Đức Kitô, cũng là cách các Kitô hữu tự làm hoàn hảo đời mình trong ơn gọi làm con của Thiên Chúa với Đức Kitô. Đúng hơn, đi theo con đường mà Đức Kitô đã đi, trong đó, con đường thánh giá là đỉnh cao cuộc đời trần thế của Người, các Kitô hữu sẽ cùng Đức Kitô, kết hợp thánh giá của mình nơi thánh giá của Thiên Chúa, Đấng đã tế hiến chính mình nơi Đức Kitô.

Lạy Chúa, chúng con tôn thờ thánh giá. Dù thánh giá là “điều mà người Do Thái coi là ô nhục, dân ngoại cho là điên rồ” đi nữa, thì đó vẫn là niềm hạnh phúc, là vinh dự của chúng con. Bởi chúng con biết và xác tín sâu xa: “cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa, còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1,22-25). Xin ban ơn giúp sức, để chúng con can đảm vác thánh giá, tiến về sự sống muôn đời bền vững trong Chúa. Amen.

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường