Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Thánh (Ga 19:38-42) - GKGĐ GP Phú Cường

Thiên Chúa có thánh giá, con người cũng có thánh giá. Thiên Chúa tự nguyện nhận lấy thánh giá khi tự chấp nhận tế hiến Con Một của Ngài. Và Chúa Kitô, Người Con Duy Nhất của Thiên Chúa tự nguyện xin vâng thánh ý Thiên Chúa, để chính mình hiến thân chết trên thánh giá, thành lễ tế cứu độ vô song cho con người.

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
NGÀY 16/4/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan ( 19,38-42)

38 Sau đó, ông Giôxếp, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Giôxếp này là một môn đệ theo Đức Giêsu, nhưng cách kín đáo, vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy, ông Giôxếp đến hạ thi hài Người xuống. 39 Ông Nicôđêmô cũng đến. Ông này trước kia đã tới gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông mang theo chừng một trăm cân mộc dược trộn với trầm hương. 40 Các ông lãnh thi hài Đức Giêsu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. 41 Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh có một thửa vườn, và trong vườn, có một ngôi mộ còn mới, chưa chôn cất ai. 42 Vì hôm ấy là ngày áp lễ của người Do Thái, mà ngôi mộ lại gần bên, nên các ông mai táng Đức Giêsu ở đó.

SUY NIỆM

Thiên Chúa có thánh giá, con người cũng có thánh giá. Thiên Chúa tự nguyện nhận lấy thánh giá khi tự chấp nhận tế hiến Con Một của Ngài. Và Chúa Kitô, Người Con Duy Nhất của Thiên Chúa tự nguyện xin vâng thánh ý Thiên Chúa, để chính mình hiến thân chết trên thánh giá, thành lễ tế cứu độ vô song cho con người.

Khi chấp nhận thánh giá, Chúa Kitô đã làm cho cây gỗ mang hình chữ thập, mà người ta treo Người lên trên đó, trở thành biểu tượng của đau khổ. Để rồi sau khi Chúa Kitô chết trên thánh giá, nếu con người chạm phải đau khổ trong đời mình, họ coi việc họ chấp nhận đau khổ là việc họ chấp nhận vác thánh giá làm một cùng thánh giá Chúa Kitô.

 Vì thế, họ hiểu lời mời gọi của Chúa Kitô: “Hãy bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo ta” , không phải là lời mời gọi vác cây gỗ hình chữ thập, nhưng là lời mời gọi hãy vui lòng chấp nhận gian truân, thử thách, khổ đau trong đời họ, để nên một với Người, nên một trong đau khổ của Người, cứu độ chính họ, cứu độ trần thế như Người.

 Một khi chấp nhận thánh giá đời mình theo gương Chúa Kitô, Chúa của họ, cũng là cách các Kitô hữu tự làm hoàn hảo đời mình trong ơn gọi làm con của Thiên Chúa với Chúa Kitô.

Đúng hơn, trong Chúa Kitô, đi theo con đường mà Người đã đi, trong đó, con đường thánh giá là đỉnh cao cuộc đời trần thế của Người, các Kitô hữu sẽ cùng Chúa Kitô, kết hợp thánh giá của mình nơi thánh giá của Thiên Chúa, Đấng đã tế hiến chính mình nơi Chúa Kitô.

Lạy Chúa, chúng con tôn thờ thánh giá. Dù thánh giá là “điều mà người Do Thái coi là ô nhục, dân ngoại cho là điên rồ” đi nữa, thì đó vẫn là niềm hạnh phúc, là vinh dự của chúng con. Bởi chúng con biết và xác tín sâu xa: “cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa, còn hơn cái mạnh mẽ của loài người” (1Cr 1,22-25) . Xin ban ơn giúp sức, để chúng con can đảm vác thánh giá, tiến về sự sống muôn đời bền vững trong Chúa. Amen.