Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 11: 45-56: Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B


NGÀY 24-03-2018
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Gio-an (Ga 11: 45-56)

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người nầy làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá hủy nơi nầy và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả ! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, Không phải tự  ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối. Bởi vậy từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế, Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do Thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do Thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không ?” Còn các thượng tế và biệt-phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

SUY NIỆM

 

Sau khi Đức Giêsu làm phép lạ cho Ladarô đã chết được sống lại. Bấy giờ có nhiều người tin vào Đức Giêsu là Đấng  Kitô. Nhưng lại có một số người đi gặp nhóm Pharisêu, để thuật lại dấu lạ mà Đức Giêsu đã thực hiện. Đó là một ý đồ đen tối của những người này, bởi vì nó xuất phát không phải từ thái độ thán phục và chấp nhận Đức Giêsu, nhưng là một sự kích động để gây nên sự thù nghịch với Chúa. Nhờ vậy, họ có lý do để làm hại Chúa. Cuối cùng nhóm biệt phái, kinh sư và thượng tế Caipha đã lên chương trình để giải quyết số phận của Đức Giêsu, khi Caipha đại diện cho những người chống đối Chúa tuyên bố: “Thà một người chết cho dân được nhờ”.

Lời tuyên bố về việc giết hại Chúa Giêsu đã được kết thành từ thái độ của nhiều người không chấp nhận Chúa, ghen ghét Chúa, sỉ nhục Chúa, thù nghịch với Chúa. Những ước muốn này nó đã trở thành hiện thực qua bản án xử tử Chúa trên đồi Gôngotha. 

Như vậy, thái độ căm hờn của những người loại trừ Chúa đã daỵ tôi điều gì? Chúa có muốn tôi loại trừ anh chị em của tôi, thù hận anh chị em của tôi, loại trừ anh chị em của tôi và sỉ nhục anh chị em của tôi không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa nơi anh chị em, biết yêu mến Chúa nơi tha nhân, đôi khi đó là những người khó có thể chấp nhận. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường