Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay (Ga 11:45-57) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúng ta thường nghĩ, khi nhìn thấy dấu lạ, thì chắc chắn sẽ tin, nhưng bài Tin mừng hôm nay cho thấy, trong thực tế tương quan giữa thấy và tin phức tạp hơn chúng ta tưởng. Thật vậy, khi chứng kiến hoặc nghe kể lại phép lạ chưa từng thấy, đó là anh Ladarô được Đức Giêsu cho sống lại sau khi đã chôn táng trong mồ bốn ngày, có những người tin nơi Đức Giêsu, nhưng lại có những người muốn làm hại Người,

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY
NGÀY 09/4/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (11,45-57)

45 Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. 47 Vậy các thượng tế và các người Pharisêu triệu tập Thượng hội đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta”. 49 Một người trong Thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, 50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. 51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, 52 và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối. 53 Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. 54 Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa; nhưng từ nơi ấy, Người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Épraim. Người ở lại đó với các môn đệ. 55 Khi ấy sắp đến lễ Vượt Qua của người Do Thái. Từ miền quê, nhiều người lên Giêrusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. 56 Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: "Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không?” 57 Còn các thượng tế và người Pharisêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt.

SUY NIỆM

Chúng ta thường nghĩ, khi nhìn thấy dấu lạ, thì chắc chắn sẽ tin, nhưng bài Tin mừng hôm nay cho thấy, trong thực tế tương quan giữa thấy và tin phức tạp hơn chúng ta tưởng. Thật vậy, khi chứng kiến hoặc nghe kể lại phép lạ chưa từng thấy, đó là anh Ladarô được Đức Giêsu cho sống lại sau khi đã chôn táng trong mồ bốn ngày, có những người tin nơi Đức Giêsu, nhưng lại có những người muốn làm hại Người, đó là các thượng tế và những người Pharisêu đã triệu tập Thượng hội đồng và nói: “ Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta” (c. 47-48).

Nhận định này chắc là đúng về phương diện xã hội và chính trị, các thượng tế và những người Pharisêu đã lựa chọn sự an toàn của mình, của địa vị, của quyền bính, hơn là đặt những câu hỏi liên quan đến đức tin như: Đức Giêsu là ai? Người có đến từ Thiên Chúa không? Thiên Chúa muốn nói gì với tôi, với dân tộc tôi qua ngôi vị và cung cách hành xử của Người? Vì thế, họ đã coi Đức Giêsu là “tên quấy rối” phải tiêu diệt. Thật vậy, “từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu” (c. 53).

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta ý thức lại việc sống đạo của mình: có bao giờ chúng ta theo Chúa chỉ vì muốn được hưởng lợi lộc trần gian? Nếu vì giá trị Tin mừng đòi chúng ta phải từ bỏ lối sống và hành vi không phù hợp, liệu chúng ta có sẵn sàng không? Hay có khi nào chỉ vì ghen tức mà chúng ta loại bỏ anh chị em mình như các thượng tế và những người Pharisêu hôm nay đối với Đức Giêsu không?

Lạy Chúa Giêsu, chúng con loại trừ Chúa khi không sống theo tinh thần Tám mối phúc thật. Chúng con loại trừ Chúa khi chạy theo những thú vui vật chất, khi tôn vinh những gì thỏa mãn ước mơ trần thế của chúng con. Xin thương cứu chúng con khỏi những ràng buộc hư ảo này. Xin Chúa ban cho chúng con can đảm sống giá trị Tin mừng dù có phải thiệt thòi. Amen.