Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15:18-21) - Anphongsô Hữu Phương

Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về sự thù ghét của thế gian dành cho các ông. Quả vậy, khó khăn, ngược đãi là điều mà các môn đệ theo Chúa Giêsu khó tránh khỏi khi sống giữa thế gian. Khi giải thích và trấn an các môn đệ, Chúa Giêsu cũng đã cho các ông hiểu giá trị đích thực của người môn đệ là ở nơi Thiên Chúa và thuộc về Ngài.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH
Ngày 21/5/2022

[Cv 16,1-10; Ga 15, 18-21]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước, Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó; nhưng vì các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy, mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy”.

Suy niệm

THUỘC VỀ

Chúa Giêsu báo trước cho các môn đệ về sự thù ghét của thế gian dành cho các ông. Quả vậy, khó khăn, ngược đãi là điều mà các môn đệ theo Chúa Giêsu khó tránh khỏi khi sống giữa thế gian. Khi giải thích và trấn an các môn đệ, Chúa Giêsu cũng đã cho các ông hiểu giá trị đích thực của người môn đệ là ở nơi Thiên Chúa và thuộc về Ngài.

Người môn đệ được Thiên Chúa yêu thương và sống cho Ngài chứ không phải cho chính mình; thuộc về tình yêu vĩnh cửu chứ không thuộc về những gì chóng qua, mau tàn của thế gian và chính nó.

Chính những nhắn nhủ của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ năm ấy cũng gợi nhắc cho những ai đang sống và bước theo Chúa trong xã hội ngày nay để ý thức và xác tín hơn chính ơn gọi và con đường mình đang dấn thân. Không thể phủ nhận rằng, lắm lúc chúng ta đã từng cho phép bản thân thuộc về thế gian, thuộc về cách sống của thói đời trong cách cư xử với nhau và hơn thế nữa. Nhưng sau cùng, điều phải cần đọng lại trong tâm trí những môn sinh theo Chúa là ý thức mình thuộc về chính Đấng là tình yêu vĩnh cửu và chỉ một mình Ngài. 

Lạy Chúa, xin luôn đồng hành để giúp chúng con can đảm sống trong ý thức chúng con thuộc về Ngài, chứ không thuộc về thế trần này. Đồng thời, xin Ngài thêm sức cho chúng con vượt qua những nghịch cảnh, khó khăn trên bước đường theo và thuộc về Ngài. Amen.

 Anphongsô Hữu Phương