Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh (Ga 15:18-21) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay cho thấy, sở dĩ người môn đệ bị bách hại không phải vì họ làm những điều sai trái, nhưng là vì các môn đệ không thuộc về thế gian, nghĩa là các môn đệ không sống theo tiêu chuẩn của thế gian mà sống tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Thế gian yêu những gì thuộc về thế gian, những gì mang lại thỏa mãn cho những đam mê ích kỷ của thế gian.

Suy niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH
Ngày 21/5/2022

 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (15,18-21)

18 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “ Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. 19 Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. 21 Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai thầy”.

SUY NIỆM

Khi nhìn vào lịch sử hơn 2.000 năm của Giáo hội, chúng ta có thể thấy rằng, người sống theo giới răn của Chúa sẽ bị bách hại. Thật vậy, ở bất cứ giai đoạn hay môi trường sống nào, Giáo hội luôn bị bách hại. Chúa Giêsu bị bách hại ngay từ khi nhập thể làm người. Thế nên người môn đệ của Chúa Giêsu cũng bị bách hại . Bị bách hại dường như là một hệ quả gắn liền với người môn đệ. Chúa Giêsu cũng khẳng định về điều này: “ Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em”. Vậy tại sao Chúa Giêsu lại bị bách hại trong khi Người đến thế gian là vì yêu thương con người? Tại sao những môn đệ của Chúa Giêsu lại bị bách hại trong khi họ là những người sống giới luật yêu thương của Chúa Giêsu?

Tin mừng hôm nay cho thấy, sở dĩ người môn đệ bị bách hại không phải vì họ làm những điều sai trái, nhưng là vì các môn đệ không thuộc về thế gian, nghĩa là các môn đệ không sống theo tiêu chuẩn của thế gian mà sống tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Thế gian yêu những gì thuộc về thế gian, những gì mang lại thỏa mãn cho những đam mê ích kỷ của thế gian. Ngược lại, các môn đệ sống theo tiêu chuẩn của yêu thương, của những gì thuộc về chân lý, những gì làm cho cuộc sống con người trở nên nhân bản hơn, ý nghĩa hơn.

Thế gian chỉ yêu những người sống theo tiêu chuẩn của thế gian và chỉ thích những gì thuộc về thế gian. Thật vậy, những người đặt của cải vật chất lên trên những tiêu chuẩn đạo đức, những người coi trọng sự gian dối lừa lọc hơn sự thật… thì làm sao họ lại có thể không đối đầu với những người sống đạo đức và yêu quý sự chân thật. Một người sống ích kỷ chỉ lo cho thỏa mãn bản thân, thì chắc chắn họ sẽ chà đạp và loại trừ những ai sống vì thiện ích chung của con người và xã hội.

Nếu bị bách hại là một hệ quả gắn liền với người môn đệ, thì bách hại cũng là thước đo cho việc sống căn tính Kitô hữu của mỗi người chúng ta. Bị bách hại trở thành lời chất vấn về căn tính của người môn đệ. Như vậy, nếu sống gian dối, lừa lọc mà vẫn thấy bình an thì chúng ta phải đặt lại câu hỏi về căn tính Kitô hữu của mình. Nếu trong gia đình vợ chồng không nói chuyện được với nhau, không thông cảm và hy sinh cho nhau, con cái thì hư hỏng sống ích kỷ, sống không có trên có dưới mà chúng ta vẫn thấy bình an như không có chuyện gì thì chúng ta phải đặt lại câu hỏi về căn tính Kitô hữu nơi mình….

“Anh em không thuộc về thế gian và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em” . Lạy Chúa, cho dù có gặp phải những ghen ghét, chống đối, loại trừ, xin giúp chúng con can đảm và kiên trì sống trọn vẹn căn tính người môn đệ của Chúa. Amen.