Clock-Time

Suy niệm thứ Bảy tuần V Phục Sinh - Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân

Chúa Giêsu đang phân tích, đang dỗ dành và quan tâm đến các môn đệ khi các ông chịu áp lực trước dư luận...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Bài Ðọc I: Cv 16, 1-10

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô đến Ðerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm đông số.

Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban đêm Phaolô được thị kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van xin ngài rằng: "Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp chúng tôi".

Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ. Ðó là lời Chúa. 


Ðáp Ca: Tv 99, 2. 3. 5

Ðáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! (c. 2a)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. - Ðáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người. - Ðáp.

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. - Ðáp. 


Alleluia: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Ðấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. - Alleluia. 


Phúc Âm: Ga 15: 18-21

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Ðấng đã sai Thầy". Ðó là lời Chúa. 


CHIA SẺ

Khi đọc kỹ trang Tin mừng hôm nay, tôi có cảm nhận, Chúa Giêsu đang phân tích, đang dỗ dành và quan tâm đến các môn đệ khi các ông chịu áp lực trước dư luận, trước thói đời và những hờn ghen, ghanh ghét của thế gian với các ông.

Giúp các môn đệ tự tin và vững vàng tiến bước là điều cần thiết của Chúa Giêsu lúc này. Chúa Giêsu hiểu những khó khăn mà các môn đệ đang đối diện. Những khó khăn này cần được tháo gỡ và nhận diện khuôn mặt đích thực của nó, để không bị lệch hướng. Những khó khăn về việc sống và làm chứng cho Chúa là điều mà các môn đệ cảm thấy quá sức và có chút e dè, và nhát sợ. Những vấn nạn này đến từ xã hội, đến từ các mối tương quan hằng ngày, nhưng trên hết, vẫn là chính bản thân của các ông chưa thấu hiểu ơn gọi theo Chúa Giêsu là thế nào. Chúng ta tạm hiểu là chưa nên một với Thầy, chưa nên đồng thừa tự với Thầy. Hiểu thêm, các ông bị quá tải và tiêu hoá cách khó khăn trước những mạc khải của Chúa Giêsu. Sự nôn nóng muốn tìm ra nguyên nhân, muốn thấu hiểu mọi sự đã là giới hạn cho việc đón nhận sự thật của vấn đề. Trong bối cảnh tìm kiếm lối bước của Thầy, các môn đệ lộ rõ sự thiếu chiều sâu và kinh nghiệm thiêng liêng với Thầy. Qua câu truyện này, chúng ta càng có cơ hội đến gần với sứ vụ căn bản Chúa Giêsu muốn gởi gắm cho các môn đệ.

Chân lý căn bản: Tôi tớ không trọng hơn chủ ; kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Vì lẽ ấy, các môn đệ đừng tự trách mình, nhưng hãy vững tin vì Chúa Giêsu luôn đồng hành với các ông mọi nơi, mọi lúc. Thời gian chúng ta có như nhau, cơ hội ngang bằng nhau, nhưng kết quả không giống nhau vì mục đích và ý hướng khác nhau. Con người có chung ước vọng: bình an và hạnh phúc. Nhưng thử hỏi mấy ai có được điều ấy trọn vẹn? Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể hoàn thành tốt sứ vụ Kitô hữu của mình bằng việc dấn thân cho tình yêu, mang lấy tình yêu và là tình yêu.

Không nằm ngoài những chân lý căn bản của tình yêu, Giáo hội vẫn luôn cho thấy mình là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa với con người. Giáo hội vẫn tiếp tục và sẽ mãi là thế. Hơn nữa, Giáo hội cũng mời gọi con cái mình can đảm làm chứng cho tình yêu bằng những nỗ lực trong đời sống, để góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

Nếu Giáo hội lữ hành phải đối diện với những thực tại trần thế vừa tốt vừa xấu, thì các Kitô hữu không thể lẩn tránh sự thật mình thuộc về Chúa Kitô. Thử hỏi chúng ta đã thi hành ơn gọi này như thế nào?

Xin cho chúng ta siêng năng học hỏi và đào sâu giáo huấn của Chúa Kitô, để có cơ hội làm chứng cho tinh thần công giáo: Ở giữa thế gian mà không thuộc về thế gian, nhưng trọn vẹn thuộc về Chúa Kitô.

Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân