Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15:18-21 Những người tin theo Chúa bị bách hại vì ba lý do: người tin theo Chúa được Chúa chọn ra khỏi thế gian...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 20/05/2017

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15:18-21)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với cac con : Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con ; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy”.


SUY NIỆM

“Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”.

Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ biết về những khó khăn, sự ghen ghét của thế gian đối với Chúa và những người theo Chúa, để các môn đệ can đảm đón nhận và tỉnh thức trước những bách hại.

Thế gian được hiểu là thế giới tội lỗi, thế giới từ chối Thiên Chúa. Những người tin theo Chúa bị bách hại vì ba lý do: người tin theo Chúa được Chúa chọn ra khỏi thế gian và có một nếp sống nghịch với thế gian; người môn đệ sẽ cùng chung số phận với Chúa Giêsu; và vì thế gian không biết Chúa Cha là Đấng đã sai Chúa Giêsu xuống thế gian. Đó là căn nguyên của các cuộc bách hại đối với các môn đệ Chúa.

“Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”.

Gương Chúa Giêsu chịu chống đối, thương khó và tử nạn sẽ không làm cho chúng ta bỡ ngỡ khi gặp khó khăn, bách hại. Nhưng nó sẽ giúp chúng ta vui lòng đón nhận thập giá để nên giống Chúa, như lời Chúa đã nói: “Môn đệ không hơn Thầy”.

“Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng bắt bớ các con”. Các môn đệ Chúa sẽ phải cùng chung số phận với Chúa. Các môn đệ Chúa hợp thành Hội Thánh, là đối tượng cho thế gian ghen ghét. Hội Thánh trần gian luôn là Hội Thánh bị đóng đinh, người Kitô hữu sống giữa trần gian cũng mang số phận ấy.

“Nếu các con thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích những gì thuộc về nó”. Nơi nào mà thế gian chiếm đoạt được Hội Thánh, thì Hội Thánh bắt đầu thuộc về thế gian, lúc đó thế gian sẽ không bắt bớ Hội Thánh nữa.

Điều này cũng đặt ra cho các tín hữu những vấn đề căn bản:

Khi người Kitô hữu sống theo thói thế gian, thì người Kitô hữu được hưởng sự yên ổn giả tạo do thoái hóa đạo lý.

Ngược lại bao lâu người Kitô hữu sống giữa thế gian mà không thuộc về thế gian thì bấy lâu người Kitô hữu chấp nhận mọi bách hại của thế gian để được trọn vẹn thuộc về Chúa.

Lạy Chúa, xin cho máu tử đạo của các thánh luôn là dấu chứng để chúng con củng cố niềm tin, và xin cho các giọt máu ấy sẽ là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu thật dồi dào. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường