Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15:18-21 Những người tin theo Chúa bị bách hại vì ba lý do: người tin theo Chúa được Chúa chọn ra khỏi thế gian...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 05/05/2018

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH B


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 15:18-21)
 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với cac con : Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con ; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy”.


SUY NIỆM
 

Chúa Giêsu nói bằng chính kinh nghiệm của mình để tiên báo về tương lai đầy bất trắc cho các môn đệ. Thế gian ghét Thầy nên cũng sẽ ghét các con. Thế gian không thích các môn đệ vì các môn đệ không thuộc về thế gian. 

Hãy nhìn vào cách những người Do Thái loại trừ Chúa Giêsu thế nào để biết quyền lực thế gian đối lập lại quyền lực của Thiên Chúa như vậy. Môn đệ thuộc về Chúa, được chọn và tách biệt khỏi thế gian này, thế nên thế gian này ghét những ai làm môn đệ của Chúa là dễ hiểu thôi. 

Bạn lấy đức tin của mình để nói với thế giới ư, họ cho rằng bạn ngu xuẩn. Thời nào rồi mà còn nói đến tin. Khoa học, vâng, khoa học thực chứng mới quan trọng nhất. Nhiều lúc đức tin của bạn bất lực trước những chất vấn của người đời. Bạn ngậm miệng và đành thua cuộc. Có thời họ gọi tôn giáo là thuốc phiện để bài trừ Giáo Hội, để loại bỏ Kitô hữu. Thậm chí là Kitô hữu bạn không được trọng dụng. Bị loại bỏ không thương tiếc đâu. 

Bạn sống thanh liêm, trong sạch, khiêm nhường, hiền hoà, v.v. Người ta sẽ cho rằng bạn lập dị, không “pro”, không theo kịp thời đại. Trong một cơ chế mà gian dối là chủ đạo, đồng tiền chi phối mọi thứ, cho rằng vật chất quyết định lấy ý thức và nền tảng đạo đức con người, sự thanh liêm của bạn sẽ làm cho bạn bị cô lập, thậm chí nó thủ tiêu bạn. Giữa một xã hội đầy dẫy những nhố nhăng, ăn mặc hở hang, thừa da nhưng thiếu vải, khoe da khoe thịt thì bạn kín đáo, bạn không theo họ, họ bảo bạn cỗ lỗ sỉ. Vâng, bạn không thuộc về thế giới đầy những điều trái ngược với cách sống mà Chúa Giêsu muốn bạn sống mỗi ngày. Bạn có can đảm yêu thương cho đến cùng khi chung quanh bạn đầy sự đố kỵ ghen tương, bỉ ổi, đê tiện không? Bạn có can đảm nói lên sự thật khi chung quanh bạn đầy sự im lặng, hèn nhát để thủ lợi cho bản thân không? Bạn có dám tố cáo sự gian dối khi chung quanh bạn có thể trù dập và thậm chí loại trừ bạn? Quá nhiều những nghịch lý trong xã hội này chúng ta có thể thấy được. 

Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta hãy nhớ những lời của Chúa Giêsu nói hôm nay. Hãy sống theo những gì Thầy Giêsu dạy. 

Lạy Chúa, sống những điều Chúa dạy khó biết bao, nhưng xin đừng để chúng con nản lòng, bỏ cuộc! Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường