Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 8: 1-10: Chúng ta chiêm ngắm Tin mừng hôm nay. Chúng ta nhận ra sự quan tâm đầy tình người của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ quan tâm đến linh hồn mà còn chăm lo cả phần xác của mỗi người...
 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN A
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 8: 1-10)

 
1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến."4 Các môn đệ thưa Người: "Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? "5 Người hỏi các ông: "Anh em có mấy chiếc bánh? " Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc."6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.
 

SUY NIỆM

 
Câu truyện hoá bánh ra nhiều không còn xa lạ. Trên thực tế, câu truyện này lại khó tin với nhiều người kể cả người công giáo. Có bảy chiếc bảy và vài con cá mà khiến cho hàng ngàn người ăn no nê. Quan trọng, nó được đóng khung trong hai từ phép lạ.

Trước hết, chúng ta hãy đưa no lại gần chúng ta và cố gắng hiếu nó dưới lăng kính hiện sinh để mặc cho nó tính hợp lý. Như vậy, phép lạ hiểu theo nghĩa hiện sinh và tính tượng trưng, mở ra một sự thật là anh có bánh, tôi có, chúng ta đều có…Nhưng ích kỷ, hẹp hòi và đơn giản, tôi chỉ có đủ cho tôi mà thôi. Khi một em bé sẵn sàng bỏ ra phần bánh của mình và các em khác làm theo, dẫn đến đánh thức những người lớn…cuối cùng, Chúa Giêsu cầm bánh tạ ơn, cấm cá chúc tụng hay nói là Ngài làm phép lạ….hiến tế của lễ dâng lên Chúa Cha. Chính cử chỉ của Chúa Giêsu như một lời mời gọi mọi người chia sẻ cho nhau tuỳ theo khả năng. Hơn nữa, cử chỉ của Chúa Giêsu còn đề cao tình hiệp thông - bữa ăn hiệp thông. Đây không phải là việc ăn lương thực mau hư nát mà hướng đến lương thực trường tồn do Chúa Giêsu tự nguyên hiến dâng sau này.

Chúng ta chiêm ngắm Tin mừng hôm nay. Chúng ta nhận ra sự quan tâm đầy tình người của Chúa Giêsu. Ngài không chỉ quan tâm đến linh hồn mà còn chăm lo cả phần xác của mỗi người. Phép lạ này để quy tụ muôn dân. Phép lạ này cần thiết để mang đến sự dâng hiến bản thân Ngài cho thế giới. Phép lạ này ẩn chứa biến cố chịu tử nạn và phục sinh của Ngài sau này. Hình ảnh này có thể là một lời mời gọi cho các mục tử và một lời nhắc nhớ cho các Kitô hữu trong việc hiệp thông với nhau trong gia đình Giáo hội, Giáo xứ và cộng đoàn.

Tâm tình hôm nay của chúng ta : sống tình liên đới, sống mối hiệp thông và tương quan liên vị tốt đẹp khởi đi từ chính mối tương quan của từng người với Chúa, sau là với anh chị em. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường