Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 16:23-28 Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói về Chúa Cha, loan báo về tình yêu thương của Chúa Cha dành cho các môn đệ cũng như cho toàn thể nhân loại, tình yêu thương đó đã được biểu hiện cụ thể qua chính hình ảnh của Đức Giêsu.

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 01/06/2019

THỨ BẢY CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 16: 23b-28)

23 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.

25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em.27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.


SUY NIỆM 


    Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói về Chúa Cha, loan báo về tình yêu thương của Chúa Cha dành cho các môn đệ cũng như cho toàn thể nhân loại, tình yêu thương đó đã được biểu hiện cụ thể qua chính hình ảnh của Đức Giêsu. Khi Chúa Giêsu hứa sẽ gặp các môn đệ của Chúa cách thiêng liêng. Người hứa và đã thực hiện lời hứa đó, vì Chúa Giêsu nhận thấy sự hụt hẫn của các ông sau cuộc chia ly, vì mỗi lần chia ly là chết trong lòng một chút. Chính sự hiện diện cách thiêng liêng nhưng đầy ơn thánh và sống động đã giúp cho các môn đệ và mỗi người chúng ta cười lên, vui lên, hy vọng nhiều hơn, tin tưởng nhiều hơn, buồn bã không còn, thất vọng tiêu tan, nỗi buồn biến mất. 

    Chúa Giêsu về với Chúa Cha là để bảo trợ cho chúng ta trước nhan thánh Chúa Cha, để những điều chúng ta nhân danh Chúa Giêsu xin với Chúa Cha, Ngài sẽ ban cho. Như thế lời cầu xin muốn có hiệu quả, phải nhân danh Đức Giêsu xin với Chúa Cha. Như thế, lời cầu xin của chúng ta muốn đạt kết quả chúng ta phải nhân danh Đức Giêsu - Đấng là tình yêu từ Chúa Cha, là sự hiệp nhất trong tình yêu của Ba Ngôi chí thánh. Trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô, chúng ta mới thực sự trở nên đáng yêu. Chỉ có đến với Chúa Giêsu, chúng ta mới có được Chúa Cha và được đi vào trong trái tim yêu thương của Chúa Cha. Nhờ Chúa Giêsu Chúa Cha mới có thể ân tha cho chúng ta mọi lỗi lầm và tuôn đỗ ơn phúc dồi dào cho ta trong cuộc sống.

   Chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ thật chí tình: “các con hãy nhân danh thầy mà xin với Chúa Cha”. Chúa muốn nói là: Thầy không phải xin thay cho chúng ta, vì Chúa Cha cũng yêu thương chúng ta như yêu thương Chúa Giêsu. Nên khi thấy hình ảnh chúng ta nơi Chúa Giêsu Thiên Chúa ban tất cả mọi điều chúng ta cầu xin nhân danh Chúa Giêsu.

   Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết sống trong tâm tình cảm mến tri ân. Lúc an lành xin cho chúng con biết dâng lời cảm tạ; trước những thất bại và đau thương xin cho chúng luôn biết cậy trông, tin tưởng và phó thác vào Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường