Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 16:23-28 Chính Cha yêu mến các con, vì các con yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy bởi thiên Chúa mà ra...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 27/05/2017

THỨ BẢY CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH


SUY NIỆM

Sau khi đã an ủi các môn đệ về việc Chúa Giêsu sẽ từ bỏ họ để về cùng Thiên Chúa Cha, Chúa đã quả quyết với các muôn đệ rằng “điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con” (Ga 16,23b). Đây không chỉ là một lời an ủi cho những tâm hồn u buồn của các môn đệ vì phải chia ly với thầy Giêsu, nhưng còn là một lời động viên và kích lệ các môn đệ hãy đặt trọn niềm phó thác vào tình yêu bao dung của Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót.

Quả vậy, những năm tháng sống gần giũ với các môn đệ, Chúa Giêsu từng bước ân cần dạy dỗ các ông nhận biết Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương và mong các ông nhận ra tình thương ấy để yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót. Quan trọng hơn nữa, Chúa muốn các ông tập sống tương quan gần gũi thân mật trong cầu nguyện đơn sơ chân thành trong tình nghĩa giữa cha và con.  Trong tương quan thân mật ấy, các môn đệ sẽ thân thưa với Chúa Cha những tâm tình, những ước muốn cần thiết cho cuộc sống của mình nhân danh Chúa Giêsu, “ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu”. Chắc chắn Thiên Chúa là Cha yêu thương sẽ đáp lời khẩn xin của các ông.

Là những người con dấu yêu của Cha trên trời qua việc được giá máu Chúa Giêsu thanh tẩy nơi bí tích Rửa tội, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình con thảo, biết phó thác cuộc sống mình vào bàn tay Thiên Chúa là Cha nhân hậu, giầu lòng xót thương. Chúng ta được mời gọi thể hiện tương quan thân mật ấy bằng một đời sống chuyên chăm cầu nguyện và sống lời Chúa dậy chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, nhất là biết yêu thương chia sẻ tình yêu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta.

Chúng ta đang sống trong năm hiệp thông trong cầu nguyện. Hãy cùng nhau luôn biết phó thác và chạy đến với Chúa để dâng lên Chúa những tâm tình và hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta, những niềm vui và những khó khăn mà chúng ta đối diện hằng ngày. Và chúng ta tin tưởng rằng, Thiên Chúa sẽ lắng nghe những lời khẩn nguyện chân thành của chúng ta và sẽ ban ơn để chúng ta được sống hạnh phúc hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố lòng tin của chúng con. Xin ban ơn nâng đỡ chúng con, để chúng con biết tin tưởng phó thác và sống niềm cậy trông vào Thiên Chúa là Cha giầu lòng thương xót. Amen.

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường