Clock-Time

Suy niệm thứ Bảy tuần VI Phục Sinh - Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân

Tin mừng Ga 16: 23-28: Nếu anh em xin Chúa Cha điều gì nhân danh Thầy thì Người sẽ ban cho anh em...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINHBài Ðọc I: Cv 18, 23-28

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm cho tất cả môn đồ thêm vững mạnh.

Bấy giờ có một người Do-thái tên là Apollô, quê ở Alexan-dria, rất lợi khẩu và thông biết Thánh Kinh, ông đến Êphêxô. Ông đã học thông đạo Chúa; ông nhiệt tâm rao giảng và siêng năng dạy những điều về Ðức Kitô, mặc dầu ông chỉ biết phép rửa của Gioan. Vì thế ông bắt đầu hành động mạnh dạn trong hội đường. Khi Priscilla và Aquila nghe ông, liền đón ông (về nhà) và trình bày cặn kẻ hơn cho ông biết đạo Chúa. Ông muốn sang Akaia, thì các anh em khuyến khích ông và viết thơ cho các môn đồ xin họ tiếp đón ông. Ðến nơi, ông đã giúp các tín hữu rất nhiều, vì ông đã công khai phi bác những người Do-thái cách hùng hồn; ông trưng Thánh Kinh để minh chứng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca : Tv 46, 2-3. 8-9. 10

Ðáp: Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian (c. 8a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hết thảy chư dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui! Vì Chúa là Ðấng Tối cao, khả uý, Người là Ðại Ðế trên khắp trần gian. - Ðáp.

2) Vì Thiên Chúa là Vua khắp cõi trần gian, hãy xướng ca vịnh mừng Người, Thiên Chúa thống trị trên các nước, Thiên Chúa ngự trên ngai thánh của Người. - Ðáp.

3) Vua chúa của chư dân, đã nhập đoàn với dân riêng Thiên Chúa của Abraham. Vì các vua chúa địa cầu thuộc quyền Thiên Chúa: Người là Ðấng muôn phần cao cả! - Ðáp.

Alleluia: Ga 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! - Chúa phán: "Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". - Alleluia.

Phúc Âm: Ga 16: 23-28

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thật, Thầy bảo thật các con: điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Hãy xin thì sẽ được, để các con được niềm vui trọn vẹn. Tất cả những điều đó, Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói với các con. Ðã đến giờ Thầy sẽ không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan truyền rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không bảo là chính Thầy sẽ xin Cha cho các con đâu. Chính Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra. Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha". Ðó là lời Chúa.


SUY NIỆM

Trong thời gian làm mục vụ tại giáo xứ, tôi có một chút trải nghiệm nhỏ bé khi đi xin, nhất là xin tiền xây nhà thờ. Lúc đầu, tôi cũng từng dành thời gian để chuẩn bị sao cho tốt bài giảng, rồi phần lời ngỏ xin tiền sao cho giáo dân cảm động, để sẵn sàng rút hầu bao càng nhiều càng tốt. Tuy có hay, tuy có đầu đuôi và kết vừa đủ, nhưng kết quả lại chẳng như mình muốn. Sau lần đầu tiên ấy, tôi kiểm lại để tìm nguyên nhân vì sao? Tôi nhận ra mình cứ như đang đóng kịch, tuy diễn có sâu nhưng nó chẳng phải là chính sứ vụ Chúa muốn tôi thi hành, vì có gì đó không thật và không phải con người của tôi.

Tôi nhận ra chân lý từ trang Tin mừng này : Điều gì các con sẽ nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Người sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Đúng ! Tôi chẳng nhân Danh Chúa mà xin thì làm sao Chúa có thể dùng người của Chúa mà cho chúng ta những thứ chúng ta cần? Và tôi cảm thấy hổ thẹn hơn nữa khi chiêm niệm đến chỗ này : Cho đến bây giờ, các con chưa nhân danh Thầy mà xin điều gì. Thật sự, tôi không thể cầm được xúc động giống như Chúa Giêsu đang nói với tôi và đang mở cho tôi cách để xin tiền xây dựng nhà của Ngài. Thật tuyệt vời! Thật sung sướng! Vì tôi chẳng nhân danh Chúa Giêsu mà xin mà cứ nhân danh con người tôi để xin nên… hỏng bét! Tôi đã biết mình đứng ở đâu và nên làm gì chứ không còn mất thời gian để ngồi đoán kết quả nữa.

Giai đoạn tiếp theo trong hành trình trải nghiệm nhỏ bé này, tôi thấy rõ hơn sự hiện diện của bàn tay quan phòng của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse trong những lần đi xin tiếp theo. Dù kết quả thế nào tôi cũng vui, cũng bình an và cảm thấy đầy đủ vì tôi đã làm hết khả năng của tôi. Qua việc này, tôi biết mình có yêu mến Chúa hay không ? Qua việc này tôi xác tín hơn về con đường Chúa muốn tôi theo : Tôi cưu mang Chúa chứ không phải mang gánh nặng việc Chúa. Chính vì lẽ ấy, dù sức khoẻ có hạn nhưng tôi lại thấy Chúa dùng tôi vừa đủ cho công trình của Ngài. Tôi chỉ tạ ơn và luôn muốn tạ ơn vì tất cả nững gì đang thuộc về tôi.

Trên đây là những chia sẻ từ bản thân tôi. Xin được góp nhặt như là lời cầu nguyện tạ ơn Chúa Ba Ngôi. Tôi cũng phó thác tất cả cho Mẹ Maria nữa, vì tin rằng những gì qua tay Mẹ đều là của lễ đẹp lòng Chúa vậy.
Tháng hoa Đức Mẹ đã về, xin Mẹ chuyển cầu cho chúng ta biết vì Chúa mà phấn đấu, vì Chúa mà hy sinh và trên hết vì Chúa mà xây dựng chính hình ảnh của Ngài hoàn thiện hơn trong mỗi chúng ta. Amen.


Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân