Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần cho chúng con, để Người dạy chúng con biết cầu nguyện, dạy chúng con biết tìm thánh ý của Chúa, biết hiến dâng phục vụ để tìm thấy niềm vui dâng hiến. Amen. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THƯ BẢY SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

NGÀY 15/5/2021

 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (16,23-28)

Một hôm, Đức Giê-su phán với các môn đệ rằng: “Ngày ấy, anh em không còn phải hỏi Thầy gì nữa. Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với anh em là Thầy sẽ cầu xin Chúa Cha cho anh em. Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến.  Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha”.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu nói: “Anh em cứ xin đi, anh em sẽ được, và để niềm vui của anh em nên trọn vẹn”. Có khi nào đó trong đời chúng ta nghi ngờ điều mình xin không? Có khi nào chúng ta thấy buồn vì lời cầu xin của mình không được Chúa đáp ứng không? 

Chúng ta có kinh nghiệm về cầu nguyện, có kinh nghiệm về lời mình khẩn xin Chúa, lúc khẩn thiết nghi nan hay khi bình thường trong đời sống mỗi ngày với việc cơm áo gạo tiền, với công ăn việc làm, với gia đình con cái? Có người xin được, có người không. Có người nhận ra Chúa ban qua lời kêu xin thống thiết của mình nhưng cũng có người nản lòng vì lời cầu không được Chúa đáp ứng. Nhận được ơn xin chúng ta vui mừng. Xin hoài không được chúng ta dễ nản lòng, rồi sinh ra hoài nghi. Thái độ hoài nghi có khi dẫn chúng ta đến lạc đạo, mê tín đi coi thầy, coi bói, kêu xin một thế lực nào đó ngoài Chúa của chúng ta. 

Chúng ta để ý những lời nguyện trong sách Phụng vụ chính thức của Hội thánh, thường kết thúc với câu xin: “Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa…”. Mấu chốt ở đây là lời cầu xin của chúng ta được chuyển thông qua Chúa Giêsu. Lời xin đó trở nên khả tín vì được Chúa Giêsu chấp nhận. Mặc khải ở đây còn được hiện tỏ cho chúng ta là: “Chúa Cha yêu mến Thầy; và Thầy từ Cha mà đến”. Tình yêu đã là sợi chỉ xuyên suốt nối trời với đất, liên kết Chúa Giêsu và Chúa Cha. Tình yêu cũng làm cho điều chúng ta cầu xin được chấp nhận như một tiêu chuẩn. Chúa Giêsu nói: “Cứ xin thì sẽ được và để niềm vui của anh em nên trọn vẹn” (c, 24b). Niềm vui chúng ta nhận được qua lời nguyện xin được đáp ứng phải thoả điều này là chúng ta có yêu mến Chúa Giêsu như Chúa Giêsu yêu mến và vâng phục Chúa Cha hay không! Tình yêu luôn tạo ra động lực, tình yêu luôn trào phát ra niềm vui. Niềm vui trọn vẹn là sống cuộc đời như Chúa Giêsu: cầu nguyện, hiến dâng, và phục vụ theo ý của Chúa Cha. Ngay cả khi đối diện với nỗi sợ hãi, “chén đắng”, Chúa Giêsu vẫn tìm thấy niềm vui vì ý Chúa Cha là tốt đẹp. 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần cho chúng con, để Người dạy chúng con biết cầu nguyện, dạy chúng con biết tìm thánh ý của Chúa, biết hiến dâng phục vụ để tìm thấy niềm vui dâng hiến. Amen.