Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 9: 2-13: Các môn đệ đã tỏ ra hạnh phúc khi chứng kiến vinh quang của Chúa và mong muốn được hưởng kiến điều này luôn mãi khi đề nghị “làm lều” cho Chúa...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN VI THƯỜNG NIÊN A
 

NGÀY 18-02-2016
 


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 9: 2-13)


2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.11 Các ông hỏi Đức Giê-su: "Tại sao các kinh sư lại nói ông Ê-li-a phải đến trước? "12 Người đáp: "Đúng thế, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Vậy sao có lời chép rằng Con Người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê?13 Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông."
 

SUY NIỆM

 
“Nếu Thầy muốn, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Êlia”.

Các môn đệ đã tỏ ra hạnh phúc khi chứng kiến vinh quang của Chúa và mong muốn được hưởng kiến điều này luôn mãi khi đề nghị “làm lều” cho Chúa, vì thế Phêrô mới thưa : “Nếu Thầy muốn, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Êlia”.
 
“Lều” : theo truyền thống Do Thái, thiên đàng được tượng trưng bằng “Lều vĩnh cửu” hay “Nhà tạm đời đời”. Họ cũng tin rằng vào thời sau hết, Thiên Chúa sẽ ngự giữa dân Người trong Lều vinh quang. Có lẽ Phêrô khi chứng kiến Chúa biến hình thì nghĩ rằng đây là “thời cuối cùng”, nghĩa là đã đến lúc Chúa khai mạc thiên đàng ngay trên mặt đất. Vì thế mà ông muốn làm Lều để hưởng mãi hạnh phúc cánh chung.

“Nếu Thầy muốn, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê và một cho Êlia”. Thánh Augustinô đã nói “tôi hằng thao thức cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa”. Cùng một cảm nghiệm như Phêrô. Cùng một tâm tình muốn ở mãi, muốn kéo dài hạnh phúc bên Chúa. Và chính niềm tin tưởng và hy vọng được hưởng kiến vinh quang Thiên Chúa, sẽ đánh động, khơi dậy và thúc đầy chúng ta nỗ lực kiên trì trong việc hoàn thiện đời sống để nên thánh mỗi ngày.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, vì qua kinh nghiệm của các tông đồ được chứng kiến việc Chúa biến hình, thì chúng ta thỉnh thoảng cũng được cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa cách sâu xa trong cuộc đời, để Chúa nâng đỡ chúng ta khi phải hy sinh hay gặp thử thách mà vững vàng trên hành trình đức tin.

Lạy Chúa, xin biến đổi chúng con ngày một trở nên giống Chúa hơn, để chúng con trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Chúa cho anh em, và nhờ sự hiện điện đó, chúng con được bình an, hạnh phúc. Amen

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường