Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, xin cho sức mạnh của tình yêu Chúa thôi thúc và đốt cháy tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn nhiệt tâm và hiệp nhất với nhau trong việc làm chứng và rao giảng Tin mừng cứu độ của Chúa đến cho muôn người. Amen.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

​NGÀY 22/5/2021


 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (21,20-25)

Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Đức Giê-su đáp: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: "Anh ấy sẽ không chết", mà chỉ nói: "Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?” Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

SUY NIỆM

Thánh Phêrô và thánh Gioan là những môn đệ tiên khởi được Chúa Giêsu chọn gọi và trao cho những sứ vụ khác biệt trong chương trình của Người. 

Sứ mệnh của thánh Phêrô là “chăn dắt đoàn chiên của Đức Kitô” và sau hết, lãnh nhận cái chết của một vị tử đạo để làm chứng cho Thầy chí thánh Giêsu. Vai trò của thánh Gioan thì lại khác. Chúa muốn ngài sống lâu hơn tông đồ khác để rao giảng về căn tính của Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu độ nhân loại, và làm chứng về sự phục sinh của Người.

Vì thế, khi thánh Phêrô đặt câu hỏi về vai trò của thánh Gioan, Chúa Giêsu đáp: “Giá như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. Phải chăng, Chúa Giêsu muốn ông Phêrô loại bỏ tính so đo, đố kỵ khi thi hành sứ vụ được giao phó! Nó có thể làm cho người tông đồ bị chi phối và không còn toàn tâm toàn ý trong việc rao giảng Tin mừng cứu độ mà Đức Giêsu Kitô mang lại.

Là những Kitô hữu, mỗi người chúng ta cũng được Chúa trao phó cho sứ mệnh nhất định trong chương trình của Người. Điều quan trọng là chúng ta có cố gắng cộng tác và nỗ lực chu toàn trách vụ được trao phó trong hoàn cảnh và bậc sống của mình hay không. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải có ý thức cảnh giác và diệt trừ những thái độ ghen tương, đố kỵ trong đời sống đức tin của mình. Bởi lẽ, những thái độ đó không chỉ gây chia rẽ, hận thù giữa những anh chị em Kitô hữu, mà còn bóp nghẹt những hạt mầm đức tin nơi tâm hồn của những người muốn tìm kiếm và bước theo Đức Kitô phục sinh.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã sống lại từ cõi chết, xin cho sức mạnh của tình yêu Chúa thôi thúc và đốt cháy tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ luôn nhiệt tâm và hiệp nhất với nhau trong việc làm chứng và rao giảng Tin mừng cứu độ của Chúa đến cho muôn người. Amen.