Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VII Phục Sinh (Ga 16:23b-28) - Phêrô Anh Tuấn

Chúa Giêsu kêu mời các môn đệ của Ngài hãy đến cùng Chúa Cha và nài xin với Người nhân danh Chúa Giêsu. Chính khi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta được kết hợp cùng Người mà dâng lên Chúa Cha những lời khẩn nguyện. Quả thật, Giáo Hội luôn dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa Cha qua chính Con Một của Người, Đức Giêsu Kitô.

PHÚT CẦU NGUYỆN
Thứ Bảy Tuần VI Mùa Phục Sinh
Ngày 28/05/2022

[ Cv 18, 23-28; Ga 16, 23b-28]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Quả thật, quả thật, Thầy nói với các con: Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Ngài sẽ ban cho các con. Cho đến bây giờ, các con chưa xin điều gì nhân danh Thầy. Hãy xin thì sẽ được, để niềm vui của các con được trọn vẹn.

Các điều đó, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với các con; đã đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói nữa, Thầy sẽ loan báo rõ ràng cho các con về Cha. Ngày đó các con sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy không nói với các con là chính Thầy sẽ cầu xin Cha cho các con; vì chính Cha yêu mến các con, bởi các con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Thầy từ Cha mà đến và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Cha”.

Suy niệm.

TIN TƯỞNG VÀ CẦU XIN TRONG PHÓ THÁC

Chúa Giêsu kêu mời các môn đệ của Ngài hãy đến cùng Chúa Cha và nài xin với Người nhân danh Chúa Giêsu. Chính khi cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta được kết hợp cùng Người mà dâng lên Chúa Cha những lời khẩn nguyện. Quả thật, Giáo Hội luôn dâng lời khẩn nguyện lên Thiên Chúa Cha qua chính Con Một của Người, Đức Giêsu Kitô.

“Hãy xin thì sẽ được, để niềm vui của các con được trọn vẹn”. Chúa Giêsu đã khuyến khích các môn đệ hãy xin và tin vào Chúa Cha; phó thác lời cầu nguyện đó trong bàn tay đầy từ ái của Người thì Người sẽ ban cho nhân danh Thầy Giêsu, thậm chí Người còn ban những ơn lành còn hoàn hảo hơn và ngoài sức mong đợi của các môn đệ. Khi Chúa Giêsu chuẩn bị về với Chúa Cha, Ngài đã thấy các môn đệ buồn phiền, chính Ngài đã củng cố và an ủi họ. Ngài đã hứa sẽ ban cho họ niềm vui mà không ai có thể lấy được.

Lạy Chúa Cha nhân từ, chúng con tin rằng mọi việc Cha làm đều sinh ích cho chúng con. Xin Cha khơi lên niềm tin đôi lúc vụt tắt nơi chúng con, để chúng con có thể luôn luôn biết phó thác mọi sự nơi Cha. Cả những người cứng cỏi chai đá, chúng con tin rằng trong họ vẫn có những ngọn lửa của sự thiện lành. Xin Cha cũng biến đổi tâm hồn họ để họ quay vui hưởng tình yêu và ân sủng của Cha mà ca tụng vinh quang Cha muôn đời. Amen

Phêrô Anh Tuấn