Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phân Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 13-16: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY MÙA THƯỜNG NIÊN A


NGÀY 25-02-2017


Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Mac-cô (Mc 10: 13-16)

 
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng.14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào."16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
 

SUY NIỆM

 
Chúa Giê-su rất thương mến trẻ em, dù cho quan niệm người cùng thời với Chúa khinh miệt trẻ em, hay có lúc các môn đệ khó chịu khi thấy cha mẹ các em mang các em đến với Chúa để được Chúa chúc lành.

Phải nói tình thương của Chúa dành cho trẻ em là bài học quý giá về cách giáo dục con cái. Giáo dục con cái sẽ trở nên hiệu quả, trước hết cha mẹ hãy để con cái đến với Chúa. Vì mái trường của Thầy Giê-su là mái trường đào tạo con người được đạt đến sự trưởng thành toan vẹn về đạo đức, nhân bản và đức tin. Những ai vui thích và kiên trì học trong mai trường của Thầy Giê-su, những người đó sẽ ảnh hưởng và gần như đạt đến sự trọn hảo như Chúa Giê-su trong đời sống đạo, trong suy nghĩ, lời nói và việc làm.

Xin cho những người làm cha làm mẹ, luôn biết thúc đẩy con cái của mình tìm đến mai trường tuyệt vời có tên là Giê-su để học tập theo gương của Người. Amen.

GKGĐ Giáo Phân Phú Cường