Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần VIII Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cải hóa tâm hồn mỗi chúng con, để mỗi khi nghe lời của Chúa, mỗi người chúng con dám để cho lòng mình được đánh động, hầu hiểu biết và yêu mến Con Thiên Chúa, Đấng đã hiến bản thân mình để cứu độ chúng con. Amen.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN


NGÀY 29-05-2021


 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (11,27-33)

27 Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi:28 "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”29 Đức Giê-su đáp: "Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.30 Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!”31 Họ bàn với nhau: "Nếu mình nói: "Do Trời", thì ông ấy sẽ vặn lại: "Thế sao các ông lại không tin ông ấy?32 Nhưng chẳng lẽ mình nói: "Do người ta"?” Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an thật là một ngôn sứ.33 Họ mới trả lời Đức Giê-su: "Chúng tôi không biết”. Đức Giê-su liền bảo họ: "Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy”.

SUY NIỆM

Không có lúc nào mà những nhà lãnh đạo Do Thái trở nên chung tay hợp nhất như thế này. Thế nhưng sự đồng lòng của các trưởng tế, luật sĩ và kỳ lão không phải với một tâm ý ngay chính mà lại xuất phát từ một suy tính tà tâm, muốn dồn một người vào cái chết. Họ chất vấn Chúa Giêsu bởi vì họ không tin và cũng không chấp nhận Người. Đối với họ, Chúa Giêsu chỉ là một con người như bao người khác, họ không muốn chấp nhận Chúa Giêsu là một vị Thiên Chúa làm người. Họ quay lưng lại với Tin mừng của Chúa Giêsu, họ từ chối đón nhận Người.

Trong cuộc sống hằng ngày, đâu đó vẫn có những con người khước từ lại với Lời Chúa. Có thể vì một địa vị nào đó, một mối lợi làm ăn, một dự án làm giàu mà con người ta để ngoài tai những giáo huấn của Chúa.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin cải hóa tâm hồn mỗi chúng con, để mỗi khi nghe lời của Chúa, mỗi người chúng con dám để cho lòng mình được đánh động, hầu hiểu biết và yêu mến Con Thiên Chúa, Đấng đã hiến bản thân mình để cứu độ chúng con. Amen.