Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần X Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 33-37: “Chớ làm chứng gian, chớ nói dối”, đây là điều được Môsê truyền lại cho dân. Thiên Chúa đã truyền cho dân phải tuân giữ các điều đó. Đây là một mệnh lệnh.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ B
ẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN A


LỄ THÁNH ANTÔN PADUVA


NGÀY 13/06/2020

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 33-37)
 

"Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Suy niệm

“Chớ làm chứng gian, chớ nói dối” (Lv 19, 12), đây là điều được Môsê truyền lại cho dân. Thiên Chúa đã truyền cho dân phải tuân giữ các điều đó. Đây là một mệnh lệnh. Và dân giữ các điều này như một cam kết trong việc thờ phượng Thiên Chúa. 

Chúa Giêsu trong loạt bài giáo huấn về luân lý “xưa và nay” qua cách nói của Chúa “người xưa dạy… còn Ta…”. Cấu trúc ngôn ngữ này cho ta một cái nhìn so sánh về những điều các luật sĩ giải thích và giảng dạy với những điều Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng. Biệt phái nói rằng Chúa Giêsu phá bỏ lề luật; Chúa Giêsu không hề bỏ một chấm một phẩy nào. Biệt phái nói Chúa Giêsu không giữ luật Môsê; Chúa Giêsu giải thích lề luật theo nguyên gốc của nó và áp dụng luật đó cách xác thực. 

Ăn gian nói dối, thề gian và làm chứng gian, ngày nay, quá phổ biến. Cha mẹ nói dối con cái, con cái nói dối cha mẹ; quan chức nói dối dân, tệ nói hay làm dở, rao giảng các kiểu đạo đức, liêm khiết, trong sạch mà lại tham ô, bòn rút, cửa quyền. Những điều đó ngày nay không thiếu. Xã hội mục ruỗng vì sự gian xảo, gian dối trở thành một kỹ nghệ sống nơi chốn quan trường khiến cho đạo đức xã hội lem nhem, không còn chuẩn mực; khiến cho lòng người mất niềm tin; khiến cho giới trẻ mất lý tưởng. 

Nhìn vào cuộc sống xã hội, những vụ án oan sai đầy rẫy: những kẻ có tội thì nhởn nhơ, những người vô tội thì bị án oan hay bị kết án rất nặng, do công lý bị bẻ công chỉ vì chịu sự chi phối của tiền bạc và quyền lực. Người đi tìm công lý thì vẫn cứ mãi đi tìm, người gian xảo vẫn tìm mọi cách luồn lách và tiếp tục gian xảo. 

Khi đọc và suy niệm Lời Chúa Giêsu dạy, chúng ta hãy tự vấn chính mình và không ngừng nhắc nhở bản thân rằng, tôi phải luôn sống tránh khỏi thói đời ăn gian nói dối, góp tay vào việc kiến tạo một xã hội công bằng, ngay chính, để không cho tình trạng công lý bị bẻ công diễn ra nữa. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sống theo những gì Chúa dạy hôm nay: có thì nói có, không làm chứng gian, không nói dối, v.v. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết sống sự thật để cải hoá chính con và thay đổi xã hội. Amen. 

 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường