Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần X Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 33-37: Trong bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ xưa cũng như huấn giáo cho chúng ta về sự trung thực trong lời nói: “ Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ B
ẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN B


NGÀY 16/06/2018

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 33-37)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con lại còn nghe dạy người xưa rằng: "Đừng bội thề: nhưng hãy giữ lời ngươi đã thề với Chúa". Phần Thầy, Thầy bảo các con: Đừng thề chi cả, đừng lấy trời mà thề, vì là ngai của Thiên Chúa, đừng lấy đất mà thề, vì là bệ đặt chân của Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của vua cao cả; cũng đừng chỉ đầu mà thề, vì con không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hoặc ra đen được. Nhưng lời các con phải: có thì nói có; không thì nói không; nói thêm thắt là do sự dữ mà ra".
 
SUY NIỆM

Thiên Chúa là sự thật, Thiên Chúa muốn con người cũng phải sống trong sự thật. Bởi vì, sự thật sẽ giải thoát con người. Thế nhưng, ngày nay trong một thế giới thực dụng và hưởng thụ, thì sống thật là một thách đố cho người Kitô hữu. Giữa vòng xoáy của cuộc đời với những nhu cầu kinh tế và vật chất, dường như người sống thật lại là người gặp nhiều bất lợi, nhiều thiệt hại... như người ta nói với nhau: “Thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, lắt léo lươn lẹo lại lên lương”.

Lời Chúa hôm nay như là một lời cảnh báo, là người Kitô hữu, là người môn đệ của Chúa thì phải sống trong sự thật, còn khi sống gian dối là theo “ác quỷ”.

Chúa Giêsu đã từng dạy cho chúng ta biết rằng: Chúa chính là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa đã sống thật, nói thật, cho dù sự thật đó dẫn Chúa đến cái chết đau thương trên thập giá. Lời nói việc làm của Chúa từng lên án sự giả dối, Chúa đã từng vạch trần những thái độ giả hình, Chúa không thỏa hiệp với cách sống lươn lẹo của trần gian. Chính Chúa đã nêu gương và dạy chúng ta phải sống chân thật.

Thế nhưng, chúng ta hay bị cám dỗ sống gian dối. Bởi vì, gian dối có thể đưa đến cho chúng ta một mối lợi nào đó, gian dối có thể làm cho chúng ta tránh một hiểm họa nào đó, hay có thể làm cho người khác nể sợ chúng ta hơn. Nhưng khi sống gian dối, là một cách nào đó chúng ta đang bán mình cho Satan, không còn là con cái Chúa nữa.

chúng ta cần luôn xác tín rằng: làm con cái Chúa là một mối lợi vĩnh cửu; làm con cái Chúa giúp chúng ta tránh được cái họa đời đời; và Chúa chỉ coi trọng chúng ta khi chúng ta biết sống chân thật.

Xin cho mỗi người chúng ta đây can đảm dấn thân trong cuộc sống mỗi ngày với bổn phận của người con Chúa. Nhất là sống chứng nhân bằng một đời sống trung thực trong lời nói và việc làm. Chúng ta cũng nguyện xin cho mình luôn biết tôn trọng và bảo vệ sự thật, luôn trung thành với những điều mà chúng ta đã hứa với Chúa và với nhau. Amen.


 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường