Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần X Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 5: 33-37: Lời nói là để thông đạt sự thật và thiết lập những tương quan, nhưng ngày nay, nhiều khi lời nói đã trở thành phương tiện giúp người ta thực hiện những mưu mô độc ác và tính toán ích kỷ;
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ B
ẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 15/06/2019

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 5: 33-37)
 

"Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa.34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa.35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả.36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được.37 Nhưng hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Suy niệm

Lời nói là để thông đạt sự thật và thiết lập những tương quan, nhưng ngày nay, nhiều khi lời nói đã trở thành phương tiện giúp người ta thực hiện những mưu mô độc ác và tính toán ích kỷ; nói sao cũng được miễn đạt được mục đích: trong việc làm ăn, trong chính trị, trong gia đình, có những lời nói không đúng sự thật. Lỗi về sự trung thực không phải chỉ là khi nói dối hay vu khống, mà còn là nói sai đi một chút, hoặc hứa mà không làm, hẹn mà không giữ đúng. Chúa Giêsu dạy: “Có thì nói có, không thì nói không, mọi điều thêm thắt là do sự dữ mà ra”.

Chúa Giêsu cũng đã làm gương cho ta: “Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5, 15). “Đấng chẳng hề mắc tội, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người” (2Cr 5, 21).

Vì vậy, chúng ta phải sống trong Chúa. Dứt bỏ lối sống cũ, để từ nay ta không còn nhìn xem, phán đoán và cư xử theo xác thịt nữa. “Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người” (2Cr 5, 16). Ta sống sự sống mới. Amen.

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường