Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần X Thường Niên (Mt 5:33-37) - GKGĐ GP Phú Cường

Qua trang Tin mừng này, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách sống chân thật, cụ thể nhất bằng lời nói của chúng ta: “ hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Ngày 11/06/2022

LỄ THÁNH BARNABA, TÔNG ĐỒ

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (5,33-37)

33 Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng này, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách sống chân thật, cụ thể nhất bằng lời nói của chúng ta: “ hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ”.

Có lẽ ai ai cũng mong muốn người khác sống chân thành với mình, không muốn người khác lừa dối mình; nhưng thử hỏi chúng ta đã sống chân thành với người khác chưa? Sống chân thành với Lời Chúa dạy chúng ta chưa? Suy Niệm Lời Chúa

Ngày nay, qua các phương tiện truyền thông, người ta lạm dụng nó một cách vô tội vạ, qua các phương tiện này người ta lợi dụng để xuyên tạc nhau, để thêm thắt và làm hại người khác. Chính vì thế, để sống theo Lời Chúa dạy, mỗi ngày sống chúng ta luôn khắc ghi câu Lời Chúa: “ hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” .

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết nói sự thật, đừng bao giờ dùng những lời nói gian dối làm hại người khác, vì mỗi khi chúng con nói bằng sự thật thì chúng con thuộc về Chúa, ngược lại mỗi khi chúng con dùng lời nói gian dối, vu khống thì chúng con thuộc về ác thần. Xin gìn giữ chúng con xa trước những cám dỗ của ma quỷ. Amen.