Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con ý thức được việc tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự thánh thiện của Ngài. Xin cho chúng con cũng biết trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, vì chúng con tin rằng Chúa sẽ đỡ đần cho.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

NGÀY 19/6/2021

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (6,24-34)

24 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.25 Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi;29 thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy.30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin!31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.

SUY NIỆM

Ngày nay, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy khó khăn và cũng đầy lo lắng. Chuyện “cơm, áo, gạo, tiền…” vẫn là mối trăn trở của biết bao gia đình. Chúng ta “đầu tắt mặt tối” mà vẫn không đủ “cơm ăn áo mặc”. Lời Chúa hôm nay lại bảo chúng ta: đừng lo lắng! Vậy, chúng ta hiểu lời dạy của Chúa hôm nay như thế nào?

Chúa Giê-su nói với chúng ta đừng lo lắng cho mạng sống mình: ăn gì, mặc gì, và ngày mai sẽ ra sao, nhưng hãy tin vào sự chăm sóc của Thiên Chúa. Người không chỉ nói lý thuyết suông mà còn chứng minh bằng hình ảnh cụ thể: như chim trời, như bông huệ ngoài đồng, chúng chẳng là gì, thế mà Thiên Chúa vẫn hằng nuôi nấng và để ý đến, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, lẽ nào Chúa không quan tâm!

Mang danh là Ki-tô hữu, nghĩa là có Chúa Ki-tô trong mình, chúng ta không phải là những con chim hay bông hoa ngoài đồng, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Chúa, có khả năng yêu mến và có ý chí tự do. Vì vậy, chúng ta có quyền chọn lựa điều tốt để làm và điều xấu tránh xa. “Không ai có thể làm tôi hai chủ... Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và Tiền Của được”. Chúa dạy chúng ta “trước hết hãy tìm”, nghĩa là ưu tiên: việc nào trước, việc nào sau. Vậy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài phải là nền tảng và trên hết trong mọi sự lựa chọn của mỗi người Ki-tô hữu.

Hôm nay, mỗi người hãy tự hỏi, từ trước đến giờ đã bao lần vì mải mê kiếm tìm của cải mà chúng ta quên đi việc thờ phượng, kính mến Chúa hay thiếu tình bác ái với anh chị em?

Lạy Chúa, xin giúp cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con ý thức được việc tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự thánh thiện của Ngài. Xin cho chúng con cũng biết trút nhẹ gánh lo vào tay Chúa, vì chúng con tin rằng Chúa sẽ đỡ đần cho. Amen.