Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6:24-34) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta đừng quan tâm quá mức hoặc lo lắng quá nhiều, hay khắc khoải về điều đó quá mức cần thiết. Chúa Giêsu muốn các môn đệ và chúng ta dành năng lượng vào những việc mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Đức tin của chúng ta ở đâu đối với sự quan tâm hằng ngày của cuộc sống? Nếu không tin tưởng Thiên Chúa với những thực tế hằng ngày thì làm sao có thể tin tưởng sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này?

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN LỄ CHÚA BA NGÔI
Ngày 18/06/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (6,24-34)

24 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: "Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được. 25 Vì vậy, thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? 28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; 29 thế mà, thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. 30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy”.

SUY NIỆM

Chúng ta vừa trải qua những tháng ngày khó khăn khi dịch CoViD-19 ập tới; trong đó việc khan hiếm thực phẩm là mối quan tâm hằng ngày của chúng ta.

Chúa Giêsu nói đừng lo lắng về miếng ăn, cái mặc hoặc thậm chí lo lắng về tương lai ngày mai; thật hiếm khi chúng ta nghe được những câu nói sửng sốt như vậy! Chúa bảo đừng lo lắng về những thứ đó không phải vì nó không quan trọng, bởi chính Chúa dạy chúng ta “xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày”. Ngay cả thời đại hôm nay, thực tế cuộc sống đối với nhiều người là một thách thức để có được những nhu cầu thiết yếu về thực phẩm. Nhưng cuộc sống không chỉ là cơm ăn áo mặc; cuộc sống không chỉ là bữa ăn cho những người không phải lo lắng về bữa ăn tiếp theo.

Khi nói như vậy, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta đừng quan tâm quá mức hoặc lo lắng quá nhiều, hay khắc khoải về điều đó quá mức cần thiết. Chúa Giêsu muốn các môn đệ và chúng ta dành năng lượng vào những việc mang lại nhiều ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Đức tin của chúng ta ở đâu đối với sự quan tâm hằng ngày của cuộc sống? Nếu không tin tưởng Thiên Chúa với những thực tế hằng ngày thì làm sao có thể tin tưởng sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này?

Lạy Chúa Giêsu, xin trợ giúp lòng tin yếu kém của con. Amen.