Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên (Mt 6:24-34) - Joseph Văn Hòa

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy “neo” cuộc đời mình vào Thiên Chúa. Ngài không muốn chúng ta phải quá bận tâm về nhiều thứ, vì trong mọi hoàn cảnh và mọi biến cố của cuộc sống, đã có bàn tay chăm sóc của Thiên Chúa quan phòng. Điều Chúa muốn là chúng ta hãy ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên
Ngày 18/06/2022

[2 Bn 24,17-25; Mt 6,24-34]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêô

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc sẽ ghét chủ này và mến chủ kia, hoặc hết lòng với chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Đừng lo cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; và cũng đừng lo cho thân xác mình: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Ai trong các con lo lắng, mà có thể làm cho đời mình thêm một gang được sao?

Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, cũng không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng ngay cả Salômôn trong tất cả vinh quang của ông, cũng không trang phục bằng một trong những bông hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như vậy, huống chi là các con, sao lại kém lòng tin như thế? Vậy các con đừng lo lắng mà nói: “Chúng ta sẽ ăn gì?”, “Uống gì?”, hoặc: “Sẽ lấy gì mà mặc?” Tất cả các điều đó, dân ngoại tìm kiếm; nhưng Cha các con trên trời biết rõ các con cần đến các điều đó. Trước tiên các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của
 

Ngài, còn tất các điều đó, Ngài sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con đừng lo lắng về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.”

Suy niệm

KÝ THÁC VÀO CHÚA

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy “neo” cuộc đời mình vào Thiên Chúa. Ngài không muốn chúng ta phải quá bận tâm về nhiều thứ, vì trong mọi hoàn cảnh và mọi biến cố của cuộc sống, đã có bàn tay chăm sóc của Thiên Chúa quan phòng. Điều Chúa muốn là chúng ta hãy ưu tiên tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Ngài.

Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường để cho tiền tài, danh vọng và ý riêng của chúng ta chi phối quá nhiều. Điều đó khiến chúng ta “hóa mù” trước sự hiện hữu của Thiên Chúa trong cuộc đời. Để rồi, chúng ta chỉ mải mê tích trữ cho bản thân những điều chóng hư nát. Còn những điều cần thiết cho cuộc sống mai sau, chúng ta lại chẳng lo tìm kiếm. Thế nên, Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đừng quá lo lắng, hay bận tâm nhiều về cuộc sống chóng qua này. Nhưng hãy biết ký thác cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa cách trọn vẹn.

Lạy Chúa, trong mỗi ngày sống, xin cho chúng con biết ký thác cuộc đời mình vào sự quan phòng của Chúa. Vì chúng con biết rằng, chỉ có ở nơi Chúa, chúng con mới được no lòng, thỏa dạ. Chỉ ở trong Chúa, tâm hồn chúng con mới được nghỉ ngơi bình an. Amen.

Joseph Văn Hòa