Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết để cho tình yêu và niềm tin vào Chúa Giê-su định hướng mọi mối tương quan của chúng ta trong cuộc sống, để từ đó sự chữa lành của Chúa có thể đến với tất cả những ai đang mang những thương tổn cần được chữa lành.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BÀY SAU CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN

NGÀY 26/6/2021
 
Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (8,5-17)

5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm”.7 Người nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”. Viên đại đội trưởng đáp:8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: “Đi!”, là nó đi, bảo người kia: “Đến!”, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi: “Làm cái này!”, là nó làm”.10 Nghe vậy, Đức Giê-su ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Tôi bảo thật các ông: tôi không thấy một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế.11 Tôi nói cho các ông hay: Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong nước trời.12 Nhưng con cái nước trời thì sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.13 Rồi Đức Giê-su nói với viên đại đội trưởng rằng: “Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy!” Và ngay giờ đó, người đầy tớ được khỏi bệnh.14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt.15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người.16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau,17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su chữa lành cho một người đầy tớ của viên đại đội trưởng. Điều khác thường ở đây: chính viên đại đội trưởng là người đích thân đến xin Chúa Giê-su chữa lành cho người đầy tớ của mình. Việc một đại đội trưởng đích thân đến xin Chúa Giê-su chữa lành cho người đầy tớ là điều trái ngược với thái độ thông thường giữa người chủ và nô lệ. Thật vậy, vào thời Chúa Giê-su, người nô lệ không hơn gì một đồ vật. Sự khác biệt duy nhất giữa nô lệ và đồ vật là nô lệ có thể nói được; nô lệ được coi là một dụng cụ sống. Người nô lệ không có quyền pháp lý nào cả, chủ nhân được hoàn toàn tự do tùy ý đối xử với người nô lệ.

Điều làm cho chúng ta ngạc nhiên hơn nữa: Chúa Giê-su là người Do Thái, còn viên đại đội trưởng là người dân ngoại, mà theo luật Do Thái, người dân ngoại và chỗ ở của dân ngoại bị xem là ô uế, vì thế, một người Do Thái không thể vào nhà hay tiếp xúc với một người dân ngoại (x. Cv 10,8). Thế mà, viên đại đội trưởng vẫn đến với Chúa Giê-su để xin chữa lành cho người đầy tớ. Vậy tại sao biết Chúa Giê-su - một người Do Thái không thể tiếp xúc hay vào nhà của một người dân ngoại - mà viên đại đội trưởng vẫn đến xin Chúa Giê-su chữa lành cho người đầy tớ ở trong nhà ông?

Tất cả những điều trái ngược và không hợp lý trên chỉ có thể giải thích bằng niềm tin và tình thương. Vì tình thương nên viên đại đội trưởng coi nỗi đau, sự bất hạnh của người nô lệ là nỗi đau và sự bất hạnh của chính mình; chính niềm tin mà viên đại đội trưởng biết rằng Chúa Giê-su không cần phải vào nhà ông, không cần phải đụng chạm mà vẫn có thể chữa lành cho người nô lệ. Chính đức tin làm cho những kinh nghiệm hằng ngày trong cuộc sống trở thành kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Chính vì thế, nên khi Chúa Giê-su nói: “Chính tôi sẽ đến chữa nó”, thì viên đại đội trưởng đáp: “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này: ‘Đi’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến’, là nó đến, và bảo người nô lệ của tôi : ‘Làm cái này, là nó làm”.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết để cho tình yêu và niềm tin vào Chúa Giê-su định hướng mọi mối tương quan của chúng ta trong cuộc sống, để từ đó sự chữa lành của Chúa có thể đến với tất cả những ai đang mang những thương tổn cần được chữa lành.