Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 8: 5-17: Tin Mừng hôm nay cho thấy một bên là hình ảnh của con người đau khổ bệnh tật, một bên là tình yêu cứu chữa của Chúa Giêsu. Sợi dây nối kết con người khốn khổ với Chúa Giêsu chính là lòng tin của con người.
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 27/06/2020
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 8: 5-17)

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Chúa, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt vì đau đớn lắm!". Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: "Tôi sẽ đến chữa nó". Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh. Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm !". Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây, sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacob trong Nước Trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng". Đoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: "Ông cứ về, ông được như ông đã tin". Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh. Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường, Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài. Đến chiều, họ đưa đến cho Chúa Giêsu nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: "Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta".
 
SUY NIỆM

 

Chiến đấu, hy sinh, tin tưởng phải là thái độ của người Kitô hữu khi trải qua đau khổ, bệnh tật.

Tin Mừng hôm nay cho thấy một bên là hình ảnh của con người đau khổ bệnh tật, một bên là tình yêu cứu chữa của Chúa Giêsu. Sợi dây nối kết con người khốn khổ với Chúa Giêsu chính là lòng tin của con người. Chúa Giêsu đã làm phép lạ chữa lành người giúp việc của viên đại đội trưởng là do lòng tin của ông. Lòng tin của người này cần thiết để cho người khác được cứu chữa. Ngày nay, Chúa Giêsu cũng cần lòng tin của chúng ta để cứu chữa những người đau khổ xung quanh chúng ta. Lòng tin ấy được thể hiện bằng những cử chỉ cụ thể, những sự hiện diện để giúp đỡ, ủi an. Lòng tin ấy cũng chính là một thể hiện của tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Tin ở tình yêu Thiên Chúa ngay giữa những lúc ốm đau thử thách là thái độ cơ bản nhất của người Kitô hữu. Thiên Chúa yêu thương con người, tình yêu ấy vượt mọi suy nghĩ, mọi giới hạn của ngôn ngữ loài người, đó phải là sứ điệp mà người Kitô hữu mang lại cho người khác.

Mùa thu năm 1987, trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Đức Gioan Phaolô II đã gặp gỡ rất nhiều bệnh nhân Sida. Với những người đang bị xã hội muốn đẩy ra bên lề ấy, Đức Thánh Cha đã không ngừng lặp lại sứ điệp: Thiên Chúa yêu thương con người. Tình yêu ấy mạnh hơn tội lỗi và sự chết. Tình yêu ấy vượt trên mọi yếu đuối và nhu cầu của con người. Tình yêu ấy có sức mang lại giá trị cho mọi hình thức khổ đau của con người.

Lạy Chúa, khi chúng con sống giữa những khổ đau muôn mặt, xin Chúa làm cho sự hiện diện của người Kitô hữu chúng con trở thành dấu chứng của tình yêu Thiên Chúa đối với con người và làm cho mỗi Kitô hữu chúng con trở thành bàn tay đưa ra nối kết con người với Thiên Chúa tình yêu. Amen.
 

 
GKGĐ Giáo Phận Phú Cường