Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên (Mt 8:5-17) - Tôma Quang Sáng

Một hình ảnh Thiên Chúa đầy yêu thương được tỏ hiện qua việc chữa lành nhiều bệnh nhân của Chúa Giêsu. Hình ảnh ấy không chỉ kết thúc tại thời điểm Chúa Giêsu về trời, mà còn kéo dài đến muôn thuở nhờ vào Bí tích Thánh Thể, bí tích Tình Yêu được Chúa Giêsu ban cho nhân loại. Mỗi ngày, nơi bàn tiệc Thánh Thể, dù đớn đau, nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đổ máu và mang vào mình những thương tích để chữa lành chúng ta.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần XII Thường Niên
Ngày 25/06/2022

[Ac 2,2.10-14.18-19; Mt 8,5-17]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, một viên đại đội trưởng đến và van xin Người rằng: “Thưa Ngài, đứa tớ bé của tôi nằm liệt ở nhà và đau đớn lắm.” Chúa Giêsu nói với ông rằng: “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Nhưng viên đại đội trưởng đáp lại rằng: “Thưa Ngài, tôi không đáng được Ngài vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ phán một lời, thì đứa tớ bé của tôi sẽ lành mạnh. Dẫu rằng tôi chỉ là người dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này: “Đi” thì anh ta đi; tôi bảo người kia: “Đến” thì anh ta đến; tôi bảo người nô lệ: “Làm cái này” thì hắn ta làm!”

Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người: “Quả thật, Tôi bảo các ông, Tôi không thấy một lòng tin nào như thế trong Israel. Tôi cũng nói cho các ông biết nhiều người từ phương đông và phương tây đến đồng bàn với Abraham, Isaac và Giacob trong Nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị ném vào nơi tối tăm bên ngoài: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” Rồi Chúa Giêsu nói với viên đại đội trưởng: “Ông hãy về đi, ông tin sao thì được như vậy.” Và ngay giờ ấy, đứa tớ bé được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà Phêrô, Người thấy bà mẹ vợ ông đang liệt giường và lên cơn sốt; Người chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi; bà trỗi dậy phục vụ Người.

Chiều đến, người ta đưa đến cho Chúa Giêsu nhiều kẻ bị quỷ ám; Người dùng lời mà đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các kẻ ốm đau, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: “Người đã nhận lấy các tật nguyền của chúng ta, và đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta.”

Suy niệm

THÁNH THỂ - TÌNH YÊU CHỮA LÀNH

Một hình ảnh Thiên Chúa đầy yêu thương được tỏ hiện qua việc chữa lành nhiều bệnh nhân của Chúa Giêsu. Hình ảnh ấy không chỉ kết thúc tại thời điểm Chúa Giêsu về trời, mà còn kéo dài đến muôn thuở nhờ vào Bí tích Thánh Thể, bí tích Tình Yêu được Chúa Giêsu ban cho nhân loại. Mỗi ngày, nơi bàn tiệc Thánh Thể, dù đớn đau, nhưng Chúa Giêsu vẫn tiếp tục đổ máu và mang vào mình những thương tích để chữa lành chúng ta.

Thật vậy, bước đến bàn tiệc Thánh Thể là tìm về và đắm mình trong suối nguồn tình yêu. Ở đó, Thiên Chúa tuôn đổ muôn hồng ân, và trên hết, trao ban chính Người - nguồn mọi ân sủng - cho chúng ta. Thiên Chúa chứng tỏ một cách chắc chắn rằng Ngài yêu chúng ta bằng một mối tình riêng biệt và muôn thuở.

Lời tuyên xưng của viên sĩ quan được chúng ta lặp lại trước khi rước lễ với ý thức rằng chúng ta chẳng bao giờ xứng đáng để đón nhận Thánh Thể, nhưng Đấng là Chủ Tể của Tình Yêu chẳng hề khinh chê mà ôm trọn những điều đó vào cung lòng Người. Đồng thời, việc rước lễ cho phép nhân loại xứng đáng tham dự vào vinh quang của Thiên Chúa và giúp chúng ta nhận ra tình yêu mà Người dành cho chúng ta, bởi lẽ, trong Thánh Thể, chúng ta lãnh nhận một ân ban tình yêu hoàn hảo và tròn đầy.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin chỉ có Chúa là Đấng trào tràn tình yêu thương, chỉ có Ngài là nơi nương náu và chữa lành cho tâm hồn chúng con.

 Tôma Quang Sáng