Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 14/07/2018


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (10: 24-33)

24 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ.25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.
26 Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết.27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
32 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời".


SUY NIỆM

       Đối với Kitô hữu, theo Chúa chính là hành trình ý nghĩa nhất của đời người. Chúng ta có thể thấy sự khác biệt với anh chị em lương dân, đó là chúng ta theo Chúa để mong đạt đến hạnh phúc không những ở đời này mà đời sau, hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng ta chấp nhận giáo lý khác biệt của Chúa Giêsu với chúng ta: “Yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ bắt bớ anh em”. Chính vì thế, Chúa Giêsu khẳng định, nếu họ ghét Thầy họ sẽ ghét anh em; nếu họ chối bỏ Thầy, họ cũng sẽ chối bỏ anh em, vì lẽ anh em là môn đệ của Thầy và anh em tuân giữ lời Thầy truyền dạy. Theo lẽ ấy, người Kitô hữu được mời gọi sống Tin Mừng cách triệt để, không chỉ để minh chứng niềm tin sống động vào Chúa mà còn vì phần rỗi linh hồn mình.

      Điều dễ nhận ra: Trò không hơn Thầy, tớ không hơn chủ… Theo kinh nghiệm của tiền nhân cũng nói: Xem quả thì biết cây; xem việc làm biết người. Chúa mời gọi chúng ta can đảm tuyên xưng niềm tin, làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày, để chúng ta loan báo sự sống vĩnh cửu đến từ Thiên Chúa trước khi chúng ta sống đời sống ấy. Nếu chúng ta không dám tuyên nhận danh tính của Chúa trước mọi người, làm sao chúng ta có đủ tư cách hiểu đúng giá trị của hồng ân được lãnh nhận do Thiên Chúa ban: "Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời”. Gặp được hạnh phúc mà mình tìm kiếm là món quà quý giá hơn mọi tặng phẩm khác được trao ban từ con người.

Xin cho mỗi Kitô hữu năng suy gẫm, lắng nghe và canh tân đời sống tinh thần để có khả năng giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng ta gặp gỡ. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường