Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta nghe Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ hãy can đảm làm chứng cho Chúa và Chúa Giêsu cũng khuyên họ đừng sợ. Đừng sợ những kẻ vu oan mình...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 15/07/2017
 
 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 10: 24-33)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Môn đệ không trọng hơn Thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Điều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà. Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến.Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần. Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Đấng ngự trên trời".

SUY NIỆM

Qua đoạn Tin Mừng này, chúng ta nghe Chúa Giêsu đã khuyên các tông đồ hãy can đảm làm chứng cho Chúa và Chúa Giêsu cũng khuyên họ đừng sợ. Đừng sợ những kẻ vu oan mình, cũng đừng sợ những kẻ chỉ có thể làm hại thân xác mình. Những lời Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đệ ngày xưa, thì chính ngày hôm nay, Chúa cũng đang nói với chúng ta: Hãy đừng sợ.

Đừng sợ những kẻ vu oan mình, bởi vì không có gì ẩn khuất mà không bị lộ ra. Nhưng chúng ta cũng cần nhận thức rằng sống trung thành với sự thật đôi khi cũng khiến chúng ta phải trả giá, có khi phải trả bằng chính mạng sống của mình.

Rồi như các môn đệ, chúng ta cũng đừng sợ những kẻ chỉ có thể làm hại thân xác, mà không thể giết được linh hồn. Thân xác có thể bị thiệt thòi, nhưng linh hồn sẽ không hề hấn gì, nếu chúng ta vững tin vào Chúa.

Và lần thứ ba Chúa nhắc chúng ta đừng sợ là vì chúng ta quí trọng hơn nhiều, nếu như Chúa đã chăm lo cho chim sẻ ngoài đồng, thì huống hồ là con người. Ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương chăm sóc, chúng ta sẽ dấn thân nhiều hơn để làm chứng cho Chúa trong sự can đảm và nhiệt tâm.

Nhưng bên cạnh những điều mà Chúa Giêsu khuyên dạy, chắc hẵn Chúa cũng muốn chúng ta đừng bao giờ là đối tượng gây ra những điều có thể làm cho người khác sợ. Đừng là những kẻ vu oan cho người khác, đừng là những kẻ làm hại đến thân xác người ta. Bởi vì, những kẻ như thế sẽ không bao giờ đón nhận được sự chúc lành của Chúa, và những kẻ như thế chắc một điều là không bao giờ có được sự bình an. Nhưng trên hết, chúng ta đừng là đối tượng đó vì mỗi người được mời gọi trở nên chứng nhân của sự thật và của tình yêu.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết mở rộng tâm hồn đón nhận tình thương và sự hiện diện của Chúa. Xin cho chúng ta luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và trung thành làm chứng cho Chúa đến hơi thở cuối cùng trong can đảm và phó thác.

Và nhất là chúng ta cùng nhau xin Chúa cho mình luôn ý thức việc làm của mình, để từng việc mình làm thật sự làm sáng danh Chúa trong tinh thần xây dựng và hiệp thông. Amen.

GKGĐ Giáo Phận  Phú Cường