Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 10: 24-33: Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi từng người chúng ta nhìn lại niềm tin của mình. Chúng ta là những người đã và đang theo Chúa, là những môn đệ của Chúa, nhưng chúng ta có thật sự xác tín được điều đó chưa? Chúng ta có được sự xác tín như Mẹ Maria đã xác tín và tin tưởng vào Chúa không?

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 13/07/2019


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (10: 24-33)

24Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 26Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố onhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.


Suy niệm

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói: "môn đệ không hơn thầy được", điều này có nghĩa là người đi theo Chúa không thể không chịu cùng một số phận như Chúa, tức là không thể không bị khai trừ, không thể không bị bắt bớ, hay không thễ trách được đòn roi và cuối cùng là bị giết chết.

Nhưng  cho dù có bị như thế đi chăng nữa thì cũng đừng sợ vì như lời Chúa quả quyết: "Người ta chỉ có thể giết được thân xác của các con, nhưng không thể làm gì được linh hồn của chúng con".

Với đức tin, chúng ta phải xác tín rằng, mọi sự đều nằm trong  chương trình khôn ngoan của Chúa, bởi vì "mọi sợi tóc trên đầu của chúng ta đều đã được Chúa đếm cả rồi". Và khi xác tín như thế, chúng ta sẽ luôn được bình an nơi tâm hồn.

Và khi nói đến niềm tín thác vào chương trình khôn ngoan của Chúa một cách trọn vẹn, chúng ta không thể không nói đến mẫu gương của Mẹ Maria. Với hai tiếng “xin vâng”, Mẹ Maria đã đặt trọn niềm tin và sự tín thác vào Chúa. Mặc dù, với niềm tin và xác tín đó, Mẹ Maria không phải được đặc cách là sẽ thoát khỏi số phận của người môn đệ Chúa, nhưng Mẹ không sợ trước những gì mà Mẹ phải đối mặt, vì Mẹ tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.

Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi từng người chúng ta nhìn lại niềm tin của mình. Chúng ta là những người đã và đang theo Chúa, là những môn đệ của Chúa, nhưng chúng ta có thật sự xác tín được điều đó chưa? Chúng ta có được sự xác tín như Mẹ Maria đã xác tín và tin tưởng vào Chúa không?

Xin Chúa cho mỗi người chúng con có được thái độ của Mẹ là luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận tình thương và sự hiện diện của Chúa, luôn tin tưởng và phó thác cuộc đời vào sự quan phòng của Chúa. Để từ đó, cũng như Mẹ, cuộc đời của chúng con sẽ là lời chứng nhân trung thành cho Chúa. Amen.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường