Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIV Thường Niên (Mt 10:24-33) - GKGĐ GP Phú Cường

Từ đừng sợ trong Kinh Thánh xuất hiện nhiều lần nhằm an ủi và nâng đỡ các môn đệ. Bài suy niệm hôm nay giúp chúng ta tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa hơn. Người môn đệ sẽ được Chúa chăm sóc cách đặc biệt. Chúa Giêsu sẽ luôn luôn ở bên nâng đỡ và ban ơn cho người môn đệ. Người không chỉ lo lắng cho chúng ta ở đời sống trần thế mà còn là Đấng bào chữa cho chúng ta ở đời sống mai sau.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Ngày 09/07/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (10,24-33)

24 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ: "Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà. 26 Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32 Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha thầy, Đấng ngự trên trời”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu trấn an và khích lệ các tông đồ “đừng sợ”. Lý do người môn đệ Chúa đừng sợ?

- Đừng sợ khi bị người đời bắt bớ, vì nếu những kẻ bắt bớ chỉ có quyền trên sự sống thân xác nơi trần gian thì Thiên Chúa mới là Đấng nắm giữ đời sống vĩnh cửu và phán quyết của Ngài có thể hủy diệt con người cả “xác-hồn”.

- Đừng sợ, vì Thiên Chúa - Đấng xét xử - cũng là người Cha hằng quan phòng công trình tạo dựng của Ngài. Ngài chăm sóc từng con chim sẻ, lẽ nào Ngài lại không yêu thương chăm sóc chúng ta, vì chúng ta “còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”.

- Hơn nữa, môn đệ Chúa không sợ người đời cùng những bắt bớ của họ, vì đối với những ai gắn bó với Đức Giêsu đến liều cả mạng sống, Người hứa sẽ gắn bó với họ. Trong ngày phán xét, Người sẽ là luật sư biện hộ cho họ trước mặt Chúa Cha: “Ai tuyên xưng ta trước mặt người đời, ta sẽ tuyên xưng họ trước mặt Cha ta trên trời”.

Vì thế, thái độ của người môn đệ trong khi thi hành sứ vụ là bất khuất trước những đe doạ của người đời và hoàn toàn tin tưởng vào sự quan phòng khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa như người Cha: Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục, lại chính là người Cha nhân ái đối với người môn đệ

Lạy Chúa Giêsu, ngày nay, chúng con cũng gặp không ít khó khăn thử thách, bách hại khi thi hành sứ vụ Chúa trao phó. Lời Chúa trấn an các tông đồ năm xưa cũng là Lời Chúa nói với mỗi chúng con hôm nay. Xin cho chúng con cũng biết can đảm đón nhận những hy sinh, khó khăn, vất vả hằng ngày; thậm chí cả những bách hại của người đời để được nên giống Chúa, để làm chứng cho Chúa và Tin mừng. Ngõ hầu, nhờ việc làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, chúng con cũng sẽ được Chúa tuyên nhận trước mặt Chúa Cha - Đấng ngự trên trời; và được Chúa đưa vào hưởng sự sống muôn đời trong Nước Chúa. Amen.