Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 19: 13-15: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 17-08-2019

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 19: 13-15)

13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.14 Nhưng Đức Giê-su nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng."15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

SUY NIỆM

Đối với phụng tự Do Thái giáo, một thiếu niên Do Thái chỉ chính thức tham dự phụng tự hội đường lúc 13 tuổi. Một em trai khi bước vào tuổi 13 thì phải trải qua một lễ Bar-miswah (bar: con trai; misvah: luật); và lúc đó em thật sự trở nên một người trưởng thành, một người đàn ông thực thụ, lúc đó em ấy phải giữ luật như một người lớn. Còn trẻ em dưới 13 vì chưa biết luật để giữ nên được coi là những thành phần không đáng kể và bị khinh thường. Các trẻ em chỉ là lũ nhóc quấy rầy và phải hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn.

Các môn đệ muốn bảo vệ Thầy của mình trước sự quấy rầy của những đứa trẻ, các ông đã ngăn cản không cho chúng làm phiền Chúa Giêsu. Các ông có vẻ sàng lọc những ai tìm đến với Chúa Giêsu. Đối với các ông, trẻ con bị liệt vào hàng ngũ bị loại trừ ra khỏi mối tương quan với Chúa Giêsu. Các môn đệ cũng mang não trạng giống như những người Do Thái: vì trẻ nhỏ không giữ luật cho nên chúng không có phần trong Nước Trời. Nước Trời là phần thưởng chỉ dành cho những ai tuân giữ lề luật. Điều này đồng nghĩa với quan niệm: Nước Trời là phần thưởng do công sức và khả năng của con người giành được.

Trước quan niệm lệch lạc này, Chúa Giêsu cho các môn đệ và những người đang nghe Người biết: Nước Trời không phải là phần thưởng mà con người giành được do công sức của mình, mà Nước Trời là tặng phẩm nhưng không do Thiên Chúa ban cho con người. Thật vậy, một đứa trẻ nhận được món quà từ cha nó, không phải vì nó làm được điều này điều kia cho cha nó, nhưng hoàn toàn do tình yêu của người cha dành cho nó. Cũng vậy, Nước Trời là tặng phẩm Thiên Chúa ban cho con người không phải do bởi con người làm được điều này điều kia cho Chúa, nhưng hoàn toàn do tình yêu nhưng không của Ngài.

Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta luôn ý thức rằng: Nước Trời là tặng phẩm Thiên Chúa ban cho con người bởi tình yêu nhưng không của Ngài. Để rồi chúng ta không quá tự phụ về những việc tốt mà mình đã làm. Nhưng qua những hy sinh, những việc lành, việc đạo đức mà chúng ta đã làm, chúng ta vẫn luôn giữ được tâm tình phó thác vào Thiên Chúa.


GKGĐ Giáo phận Phú Cường