Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 19: 13-15: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng." Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C


NGÀY 13-08-2016
 
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (MT 19,13- 15)

13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.14 Nhưng Đức Giê-su nói: "Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng."15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.

SUY NIỆM

“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chung, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”.

Chúng ta dễ dàng đón tiếp người lớn, người có chức vị trong xã hội. Chúng ta cũng thường chuẩn bị rất kỹ khi đón tiếp người vị vọng. Còn đối với trẻ em hay những người nghèo khổ, yếu đau, bị bỏ rơi… chúng ta e ngại, có khi còn tỏ thái độ xua đuổi, ngăn cấm, loại trừ!

Câu chuyện trong Tin mừng hôm nay cho thấy thái độ của Chúa Giêsu hoàn toàn đối nghịch với thái độ của chúng ta. “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chung, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”. Chúa Giêsu cho biết Người cũng là sứ giả của Thiên Chúa sai đến với cả trẻ em, người bệnh tật, người bị bỏ rơi và với tất cả mọi người không phân biệt một ai. Và đối với những kẻ bé nhỏ Người nói: “Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”. Qua đó Chúa Giêsu cũng nêu cao tính lệ thuộc của trẻ em đối với cha mẹ như thế nào, thì những người tin Chúa, theo Chúa cũng biết sống khiêm nhường, hoàn toàn trông cậy vào Chúa và biết sống đơn sơ để luôn gắn bó với Chúa. Đó chính là con đường bảo đảm nhất để được vào Nước Trời. “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chung, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng”.

Ngày nay, Hội Thánh Chúa vẫn luôn lưu tâm đến những hạng người bé nhỏ qua những công tác từ thiện, bác ái, qua những việc phục vụ trẻ mồ côi, thiếu niên bị bạc đãi, cả những cô gái hoàn lương cũng như những viện dưỡng lão… Vậy chúng ta có biết nhảy cảm quan tâm đến họ, có biết nhìn nhận họ là những chi thể đau yếu trong Nhiệm Thể của Chúa, hay họ chính là hiện thân của Chúa không? Khi giúp đỡ những kẻ bé mọn chúng ta có ý thức mình cũng là kẻ bé mọn trước mặt Chúa, cũng cần đến lòng thương xót của Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn sống đời sống đức tin, biết khiêm tốn chạy đến cùng Chúa và nhất là biết khiêm tốn đón nhận mọi anh chị em, nhất là những anh chị em bé nhỏ. Amen GKGĐ Giáo phận Phú Cường