Clock-Time

Suy niệm Thứ Bảy Tuần XIX Thường Niên C

Tin mừng Mt 19: 13-15: Theo Tin mừng, hạnh phúc trong Thiên Chúa, hay theo cách của Chúa Giêsu, trẻ thơ là người luôn sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, vì tính cách hồn nhiên và sống hết mình, chẳng cần lo nghĩ về quá khứ...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C

 Tin mừng 
Mt 19: 13-15
 

BÀI ÐỌC I: (NĂM II) ED 18, 1-10. 13B. 30. 32

Trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: Tại sao giữa các ngươi trong Israel có câu tục ngữ rằng: "Cha ông ăn nho chua thì con cháu ghê răng"?

Chúa là Thiên Chúa phán, Ta lấy sự sống Ta mà thề không lặp lại câu tục ngữ ấy ở Israel nữa. Này tất cả mọi sinh mạng đều thuộc về Ta; sinh mạng người cha cũng như sinh mạng người con, đều thuộc về Ta. Ai phạm tội, người ấy sẽ chết. Ai công chính, giữ lề luật và đức công bình, không ăn (của cúng) trên núi và không ngước mắt nhìn các thần tượng của nhà Israel, không xúc phạm đến vợ người khác, không gần gũi đàn bà khi họ không được sạch, không áp bức người ta, trả đồ cầm cố cho người mắc nợ, không cưỡng đoạt của ai, đem bánh cho người đói khát, đem áo mặc cho người trần trụi, không cho vay ăn lời, không lấy thêm của người, giữ tay không làm điều gian ác, xét đoán công minh giữa hai người, ăn ở theo luật lệ của Ta, và giữ các giới răn của Ta để thực hiện chân lý, người đó mới là công chính, nó sẽ được sống, Chúa là Thiên Chúa phán. Nhưng nếu người đó sinh ra một đứa con trộm cướp, khát máu, phạm tội trong những lỗi nói trên, thì đứa con ấy không đáng sống, vì đã làm những điều đáng ghét, nó sẽ chết, và máu nó sẽ đổ trên đầu nó.

Vì vậy, hỡi nhà Israel, Ta sẽ xét xử mỗi người theo cách nó sống: Chúa là Thiên Chúa phán. Các ngươi hãy trở lại và hãy hối cải tất cả những điều gian ác, thì sự gian ác sẽ không huỷ diệt các ngươi. Hãy dứt bỏ hết mọi tội lỗi các ngươi đã phạm, và hãy tạo cho các ngươi một tâm hồn và một tinh thần mới. Hỡi nhà Israel, tại sao các ngươi muốn chết. Ta không thích cho ai phải chết: Chúa là Thiên Chúa phán. Hãy trở lại để được sống. Ðó là lời Chúa.

ÐÁP CA: TV 50, 12-13. 14-15. 18-19

Ðáp: Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch (c. 12a).

Xướng: 1) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. - Ðáp.

2) Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ; với tinh thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Con sẽ dạy kẻ bất nhân đường nẻo Chúa, và người tội lỗi sẽ trở về với Ngài. - Ðáp.

3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu, Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. - Ðáp.

ALLELUIA: TV 118, 18

Alleluia, Alleluia! - Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - Alleluia.

PHÚC ÂM: MT 19, 13-15

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, người ta đem những trẻ nhỏ đến cho Chúa Giêsu để Người đặt tay và cầu nguyện cho chúng. Các môn đệ liền quở trách chúng, nhưng chúa Giêsu bảo: "Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng". Sau khi Người đặt tay trên chúng, thì Người đi khỏi nơi đó. Ðó là lời Chúa.

SUY NIỆM

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta nhận ra sự công minh chính trực của Thiên Chúa. Thiên Chúa công minh và tràn đầy lòng thương xót với hết thảy chúng ta. Ngài không để chúng ta sống trong sự dữ càng không để chúng ta sa hoảng ngục vì điều dữ đã làm. Thiên Chúa khẳng định lại tội lỗi không mang tính tông truyền. Tội ai làm người nấy chịu, chứ không theo kiểu “đời cha ăn nho xanh, đời con ghê răng”. Mỗi người tự xây dựng đời mình dựa trên những điều đã lựa chọn. Chúng ta chọn cách sống riêng của mình. Cách sống diễn giải tính cách của chúng ta. Tính cách đó sẽ tạo nên số phận của chúng ta. Cơ thể nói, thử hỏi chúng ta có nên trách người khác vì những gì đang diễn ra với mình hay chúng ta thử nhìn lại hành trình cuộc đời mình?

Câu hỏi là làm sao để cuộc đời mỗi người được hạnh phúc? Điều này còn phải xem cái nhìn của chúng ta về hạnh phúc. Hạnh phúc ở trần gian hay hạnh phúc nước trời? Nguyên nhân là đây?

Theo Tin mừng, hạnh phúc trong Thiên Chúa, hay theo cách của Chúa Giêsu, trẻ thơ là người luôn sống hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, vì tính cách hồn nhiên và sống hết mình, chẳng cần lo nghĩ về quá khứ, hay dự định cho tương lai. Trẻ thơ luôn sống giây phút hiện tại tròn đầy theo khả năng mà chúng có. Chúa Giêsu nhấn mạnh : “Ai không hoá nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Vậy, hạnh phúc là được vào Nước Chúa, là được ở bên Chúa?

Có cách nào để chúng ta có thể sống hạnh phúc ngay ở đời này không? Phải chăng lương tâm sai lầm là nguyên nhân? Lương tâm đúng đắn giúp chúng ta luôn chọn lựa đúng, giúp chúng ta sống sự thật, sống công chính, ưa thích điều chân thật, ghét điều gian ác, từ đó, phát sinh hoa trái là bình an và thánh thiện. Chính vì thế, nên chú trọng đào tạo lương tâm con người để dẫn đến hoa trái tốt.

Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta luôn biết trân quý sự thật và tình yêu vô vị lợi, để góp phần hoán cải lương tâm chính mình và người khác, qua đó,  xây dựng lối sống lành mạnh và yêu thương chân thành không giả dối. Amen.


Lm. Vinhsơn Kiều Duy Tân