Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 12: 14-21: Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ lộ cho chúng ta biết về căn tính của Người là một mục tử hiền lành và nhân hậu. Chúa đến để cứu chữa chúng ta, đưa chúng ta về hiệp thông với Chúa. 

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN A

NGÀY 18/07/2020 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu ( Mt 12: 14-21)

14 Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết.16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai.17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói:18 "Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng,21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người”. 

SUY NIỆM

 

  Qua giáo huấn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tỏ lộ cho chúng ta biết về căn tính của Người là một mục tử hiền lành và nhân hậu. Chúa đến để cứu chữa chúng ta, đưa chúng ta về hiệp thông với Chúa. Chúa không đến kết án hay tìm cách phạt chúng ta khi chúng ta lẫm lỗi.

Quả thế, trong suốt quãng đời 3 năm bôn ba khắp nơi tại đất Do Thái, Chúa Giêsu không ngừng tỏ lộ cho dân chúng biết về tình nhân hậu và xót thương của Chúa là vị tôi tớ yêu mến của Chúa Cha: “Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Chúa Giêsu được Chúa Cha yêu thương là vì Chúa luôn thực thi thánh ý của Chúa Cha trong tư cách của một người tôi tớ hiền lành và hòa thuận với hết mọi người: “Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố”. Không những thế, Chúa Giêsu còn là người tôi tớ đầy lòng khoan nhân và niềm hy vọng cho mọi người: “Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người".

Được gia nhập vào Giáo Hội là được thông chia tước vị làm con Chúa, người Kitô hữu chúng ta được mời gọi trở nên những tôi tớ đẹp lòng Chúa qua cách sống của mình. Chúng ta được mời gọi sống tử tế với anh chị em mình. Xã hội hôm nay rất cần những con người tử tế. Người tử tế là người biết tôn trọng nhân phẩm của người khác. Người tử tế là người biết sống vì sự công bằng và lương thiện. Người tử tế là người biết tôn trọng sự thật, không đặt điều đặt chuyện cho người khác. Ước chi nhờ lối sống tử tế hằng ngày, người Kitô hữu chúng ta sẽ làm sáng lên khuôn mặt của Chúa trong thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, đi theo Chúa là chấp nhận để Chúa uốn nắn nên người tử tế, người tôi tớ đáng yêu của Chúa. Xin Chúa uốn nắn và biến đổi chúng con nên người tôi tớ Chúa hằng ước mong, để chúng con làm vinh danh Chúa. Amen.
    

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường