Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên (Mt 12:14-21) - Gioan B. Vũ Hân

Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời cho một đức mến tuyệt hảo. Vì yêu mến Chúa Cha và vâng theo thánh ý Người, nên Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận con người đầy yếu đuối, mỏng giòn. Vì yêu mến con người, nên Ngài đã chủ động bước vào con đường thương khó. Và cuối cùng Ngài đã sống lại nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, để đưa con người về trong tình yêu thương của Chúa Cha.

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên
Ngày 16/07/2022

[Mca 2, 1-5; Mt 12, 14-21]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu

Khi ấy, các người Pharisêu đi ra và bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu, để làm sao giết Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ theo Người, và Người chữa lành họ tất cả. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã nói: “Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta yêu dấu, Ta hài lòng về người; Ta sẽ đặt Thần Khí Ta trên người và người sẽ loan báo công lý cho muôn dân. Người không cãi cọ, không la lớn tiếng, không ai nghe tiếng người ngoài phố chợ. Người không bẻ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến khi người làm cho công lý được toàn thắng. Nơi danh người, muôn dân sẽ đặt niềm hy vọng.”

Suy niệm

ĐỨC MẾN TUYỆT HẢO

Chúa Giêsu là mẫu gương tuyệt vời cho một đức mến tuyệt hảo. Vì yêu mến Chúa Cha và vâng theo thánh ý Người, nên Chúa Giêsu đã mặc lấy thân phận con người đầy yếu đuối, mỏng giòn. Vì yêu mến con người, nên Ngài đã chủ động bước vào con đường thương khó. Và cuối cùng Ngài đã sống lại nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, để đưa con người về trong tình yêu thương của Chúa Cha.

Trang Tin Mừng hôm nay cũng nói lên lòng yêu mến Chúa Cha và yêu mến con người của Chúa Giêsu. Sau khi đã chữa lành cho người bại tay vào ngày Sabát, Chúa Giêsu biết nhóm Pharisêu đang tìm cách giết mình, nhưng Ngài “đã lánh khỏi đó”. Với quyền năng của một Thiên Chúa, Chúa Giêsu có thể làm mọi việc, nhưng Ngài đã chọn cách “lánh khỏi đó”. Ngài lánh đi không phải vì sợ người Pharisêu nhưng vì yêu mến. Mặc cho họ tội lỗi và cứng lòng, nhưng Ngài vẫn yêu mến họ, Ngài không loại trừ bất kì ai. Ngài yêu mến con đường thập giá, con đường giải thoát con người khỏi tội lỗi. Và Ngài yêu mến Chúa Cha, Đấng đã muốn nhờ Ngài mà nhân loại được cứu rỗi và được trở về với tình yêu của Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta thấy được Chúa Giêsu chính là Người Tôi Trung của Thiên Chúa.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy yêu mến giống như Chúa Giêsu đã yêu, nghĩa là yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân, cụ thể qua chính những hy sinh nhỏ bé hằng ngày. Chúng ta hãy cùng Chúa vác lấy thánh giá đời mình mà bước đi với lòng mến nồng nàn.

Lạy Chúa, xin cho con tim của chúng con luôn cháy bừng ngọn lửa của tình yêu. Nhờ đó, chúng con sống trọn vẹn hơn cho tình mến Chúa yêu người. Amen.

Gioan B. Vũ Hân