Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên (Mt 12:14-21) - GKGĐ GP Phú Cường

Khi Chúa Giêsu vừa ra khỏi đền thờ sau khi đã chữa lành người bại tay, qua lời rao giảng, phép lạ chữa lành… thánh Matthêu muốn chứng tỏ Chúa Giêsu là “Người Tôi trung của Thiên Chúa” đúng như lời ngôn sứ Isaia đã nói. Nhóm biệt phái cũng nhận thấy Chúa Giêsu là “cái gai” trong mắt họ và cần phải trừ khử.

Suy Niệm Lời Chúa
THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Ngày 16/07/2022

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (12,14-21)

14 Khi Đức Giê-su ra khỏi hội đường, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su. 15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người còn cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói: 18 "Đây là người Tôi trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu: Ta hài lòng về Người. Ta cho Thần khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người”.

SUY NIỆM

Khi Chúa Giêsu vừa ra khỏi đền thờ sau khi đã chữa lành người bại tay, qua lời rao giảng, phép lạ chữa lành… thánh Matthêu muốn chứng tỏ Chúa Giêsu là “Người Tôi trung của Thiên Chúa” đúng như lời ngôn sứ Isaia đã nói. Nhóm biệt phái cũng nhận thấy Chúa Giêsu là “cái gai” trong mắt họ và cần phải trừ khử.

Chúng ta thấy, trong khi đông đảo dân chúng bị thu hút bởi những lời dạy, những phép lạ, những lời giải thích đầy uy quyền của Chúa Giêsu thì lòng ganh ghét, đố kỵ đã làm cho những người biệt phái nên mù tối. Họ đã không nhận ra con người Giêsu - Người Tôi trung của Thiên Chúa - đã đến để đem tình yêu thương, chân lý cho con người.

Là Kitô hữu, chúng ta tin và xác tín rằng, Đức Giêsu là Con chí ái, là người Tôi Trung của Thiên Chúa. Người đến chữa lành cho con người về thể xác cũng như tinh thần . Người đã nêu gương cho chúng ta trong việc sống khiêm nhường và vâng theo thánh ý Chúa Cha đến cùng. Xin Chúa giúp chúng ta cũng biết luôn nhận ra và hành động theo ý Chúa chứ không theo ý riêng mình.

Trong ngày sống hôm nay, chúng ta cũng hãy dành cho Chúa những lời cảm tạ và ngợi khen, vì Chúa quá nhân lành. Người luôn cho chúng ta cơ hội để sửa mình: “ Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói” . Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết nhìn ra được những gì tốt đẹp ẩn bên trong lòng những kẻ mà người khác đã cho là hư đốn.

“Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố” . Chúng ta xin Chúa tha thứ, vì lắm lúc chúng ta cũng hay to tiếng khi nóng giận, cãi cọ, ăn thua với anh chị em của chúng ta.

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con có đôi mắt của tình yêu, để chúng con có thể vượt qua những cái tôi hẹp hòi, ngõ hầu có thể sẵn sàng trao ban tình yêu mà chúng con đã nhận lãnh nhưng không nơi Chúa. Xin ban cho chúng con có tấm lòng bao dung, rộng mở để sẵn sàng tha thứ, đón nhận và chia sẻ những điều tốt đẹp nhất với người khác. Amen.