Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết cảnh giác trước những tội lỗi và sự dữ qua việc biết đặt cuộc sống của mình trong cái nhìn của Kinh thánh, của huấn quyền của Hội thánh và của những lời dạy nơi các thánh.
SUY NIỆM TIN MỪNG

THỨ BẢY SAU CN XVI THƯỜNG NIÊN
NGÀY 24/7/2021

 
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (13,24-30)

24 Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?”29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa.30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”.

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng chiêm ngắm mầu nhiệm Nước Trời qua dụ ngôn: “chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất”. Dụ ngôn này cho thấy, hạt giống tốt đã được gieo xuống ruộng. Thế nhưng, kẻ xấu lợi dụng sự mất cảnh giác của những người có trách nhiệm với mảnh ruộng đã được gieo giống tốt để gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa. Điều lưu ý ở đây là, một thời gian dài lúa và cỏ lùng cùng phát triển trên mảnh ruộng, chỉ đến khi lúa trổ bông thì cỏ lùng mới bị phát hiện, và lúc này rễ của cỏ lùng cũng đã bám vào rễ của lúa. Lúc này, việc tiêu diệt cỏ lùng không còn đơn giản là đi gom cỏ lùng, bởi vì làm như vậy sẽ rất nguy hiểm đến lúa tốt.

Một cách nhìn khác, giống tốt được gieo trong ruộng được hiểu như là Lời Chúa được gieo vào tâm hồn của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ hạt giống Lời Chúa. Nếu chúng ta mất cảnh giác, tội lỗi và sự dữ sẽ len lỏi vào trong tâm hồn mình và làm ảnh hưởng đến sự thánh hóa mà Lời Chúa mang lại. Mặt khác, sự dữ không những đi vào trong tâm hồn của chúng ta bằng những xấu xa nghiêm trọng, rõ ràng và hiển nhiên, mà sự dữ và tội còn len lỏi vào tâm hồn chúng ta qua những lỗi nhỏ rất khó nhận ra. Thế nhưng nếu chúng ta không cảnh giác và cẩn thận nhận ra nó ngay từ ban đầu, cứ để nó lớn lên, đến lúc nhận ra thì rất khó để tiêu diệt. Thế nhưng, ngay cả khi nhận ra tội lỗi và sự dữ ở trong tâm hồn chúng ta rất khó để tiêu diệt, thì Tin mừng hôm nay cho thấy, nếu để cho niềm tin vào sức mạnh và lòng thương xót của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta sự dữ chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết cảnh giác trước những tội lỗi và sự dữ qua việc biết đặt cuộc sống của mình trong cái nhìn của Kinh thánh, của huấn quyền của Hội thánh và của những lời dạy nơi các thánh.