Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 20: 20-28: Ngày nay, chúng ta làm việc cho Chúa, cho Giáo Hội, cho giáo xứ và cho mọi người, chúng ta dễ nghĩ đến chữ “được” hơn là chữ “mất”. Chúng ta rất ngại hai chữ “quảng đại”, “hy sinh” dấn thân cách vô vị lợi. 
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN A

LỄ KÍNH THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu (Mt 20: 20-28)

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: "Bà muốn gì?". Bà ta thưa lại: "Xin hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài". Chúa Giêsu đáp lại: "Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?". Họ nói với Người: "Thưa được". Người bảo họ: "Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được". Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em. Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các ngươi biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các ngươi thì không được thế. Trong các ngươi, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các ngươi, và ai muốn cầm đầu trong các ngươi, thì hãy làm tôi tớ các ngươi. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người".

SUY NIỆM

Người ta thường nói rằng, “Mọi nỗ lực đều được đền đáp”. Bởi đó, ai trong chúng ta khi làm điều gì, đều mong được đáp lại một kết quả như ước nguyện. 

Trong trình thuật của Matthêu hôm nay cho ta thấy ước muốn nơi người mẹ của hai người con ông Dêbêđê là thích đáng. Khi Chúa Giêsu hỏi bà: “Bà muốn gì?”. Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”. Tha thiết được ngồi bên Chúa quả là điều tốt lành và đáng trân trọng mà chính người mẹ của hai anh em Giacôbê và Gioan đã xin. Tuy nhiên, lời xin này làm Chúa Giêsu không mấy hài lòng, vì Người không muốn các học trò theo Người vì vị trí này hay vị trí khác, hoặc là đi theo Người để rồi được Người đền đáp cho một chỗ đứng ngon lành. Với Chúa Giêsu, điều quan trọng đó là lòng trung thành, sự hy sinh quên mình dấn thân cho sứ mạng của Lời Chúa hay nói cách khác nữa, đó là phải can đảm bước đi trên con đường khổ giá mà chính Người phải trải qua.

Ngày nay, chúng ta làm việc cho Chúa, cho Giáo Hội, cho giáo xứ và cho mọi người, chúng ta dễ nghĩ đến chữ “được” hơn là chữ “mất”. Chúng ta rất ngại hai chữ “quảng đại”, “hy sinh” dấn thân cách vô vị lợi. Ngay cả trong đời sống gia đình, chúng ta dễ dàng kể công, tính công, tính cho được lợi về mình, chứ ít khi chúng ta âm thầm hy sinh để mong cho người khác được tốt lành, hạnh phúc.

Vì thế, Lời Chúa của ngày hôm nay nối kết với lễ kính thánh Giacôbê Tông đồ, nhắc nhở chúng ta về ơn gọi và sứ mạng mà chúng ta đang sống, đó là thi hành sứ mạng với một tinh thần quảng đại, can đảm và hy sinh tất cả vì danh Chúa. Khi làm điều này, chúng ta không cần phải xin gì, bởi vì Thiên Chúa biết hết và luôn ban cho chúng ta ân sủng mà chúng ta đã sống vì danh Ngài.


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường