Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 13: 24-30: Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: "hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi"...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN B

NGÀY 28-07-2018 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13: 24-30)

24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."


SUY NIỆM

      Con người quả là giới hạn và nông nổi. Nhìn thấy những gai chướng trước mắt, những điều xấu bên cạnh, chúng ta thường thiếu kiên nhẫn, mất sáng suốt. Muốn nhổ tận gốc, bứng hết rễ mà đốt đi cho xong. Chính những thái độ thiếu bao dung này, mà Tin Mừng hôm nay muốn trao gửi cho chúng ta sứ điệp của lòng thương xót Chúa, cũng như mở rộng tầm nhìn cho mỗi người chúng ta.

     Chúng ta được nghe dạy: “Thất bại là mẹ thành công”. Thất bại là điều ô nhục, phải tránh. Nhưng nếu biết tận dụng, biết học từ trong thất bại để vươn lên, thì thất bại trở nên “mẹ của thành công”. Tội là điều phải ghét, phải sợ, nhưng nếu chúng ta biết nhận ra tội mình mà sống khiêm nhường, cậy trông vào ơn Chúa, biết tựa nương vào Chúa, thì tội có thể biến thành “tội hồng phúc”.

    Sống giữa đời, xen lẫn điều tốt và xấu. Chung quanh ta, có người tốt lành, có người tội lỗi. Nhiều lần chúng ta đã chẳng có thái độ như “đầy tớ của chủ nhà”, muốn nhổ quách đi cỏ lùng cho khỏi chướng mắt ta. Ông chủ đã cảnh báo với những đầy tớ nhiệt thành nhưng lòng kiêu căng rằng: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa”. Con người giới hạn. Sự hiểu biết của con người thì non kém và thiển cận. Điều tưởng là tốt, lại là xấu. Điều ta cho là xấu, nhiều khi lại là ân phúc. Hơn nữa, con người là một tạo vật được Chúa yêu thương và cứu chuộc, đang trên tiến trình hoàn thiện. Không ai có thể bảo mình đã nên tốt lành. Cũng không ai có quyền kết án anh chị em là đã hư mất. Chỉ có Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự và có chủ quyền trên mọi loài mới có quyền này thôi.

     Điều Chúa dạy chúng ta hôm nay: mỗi người hãy cố gắng từng phút nên hoàn thiện. Những anh chị em có những điều chưa tốt, chúng ta hãy có lòng thương xót và kiên nhẫn. Kết án, loại trừ, không phải là thái độ của người có lòng đạo đức thực sự.

     Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong gia đình chúng con biết sống lòng bao dung, độ lượng. Ai tốt, ai xấu, sẽ được phân xử rõ ràng khi tới mùa gặt. Xin giúp chúng con biết kiên trì làm việc lành phúc đức, để tới ngày gặt, chúng con được nhận vào kho lẫm Nước Trời. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường