Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 13: 24-30: "Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi"

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN C

NGÀY 27-07-2019 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 13: 24-30)

24 Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất.26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện.27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy? " Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó! " Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không? " 29 Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."


SUY NIỆM

    Ngày nay, chúng ta thường hay than phiền con cái khó dạy. Từ nhà thờ cho đến nhà trường, từ gia đình cho đến ra ngoài xã hội, có cảm tưởng như con cái chúng ta bắt chước cái xấu rất nhanh. Là những người có trách nhiệm trồng người, chúng ta không khỏi khắc khoải tự đặt cho mình câu hỏi phải làm sao để giáo dục con cái cho tốt hơn? 

     Dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa được nói đến ở trên là một gợi ý thú vị về vấn đề giáo dục và cũng gợi lên cho ta vài đường hướng. Đồng ruộng kia có thể là ngôi nhà của nhân loại hay cũng có thể là chính mỗi con người chúng ta. Ruộng ấy có cả lúa đang mọc lên và những kẻ thâm hiểm đang ngấm ngầm gieo cỏ lùng vào trong ruộng lúa. 

    Ngôi nhà của nhân loại thu nhỏ lại từ trong chính bản thân chúng ta. Chúng ta tự hỏi, chúng ta đã học được điều gì tốt đẹp từ cuộc sống, từ gia đình, cha mẹ, thầy cô và những người trực tiếp dạy dỗ chúng ta? Khi bạn được lĩnh hội một nền giáo dục tốt từ một nền văn hoá cao và có sức tác động mạnh, bạn có đủ tự do và lý trí để phân định tốt xấu. Ánh sáng sẽ đẩy lui bóng tối, cái tốt sẽ đẩy lui cái xấu trong chính chúng ta và trong xã hội. Điều căn bản là phải có một nền tảng giáo dục khai phóng và đầy nhân bản, từ đó mới tạo nên những con người tự do và biết phân biệt tốt xấu. 

    “Thà thắp lên một ngọn nến, còn hơn là ngồi nguyền rủa bóng tối”. Xã hội ngày nay đầy dẫy những cái xấu dễ tiêm nhiễm vào chúng ta và con cái chúng ta. Chúng ta là con cái sự sáng, là lúa Chúa đã gieo vào đồng ruộng của Ngài, chúng ta hãy đi theo đường lối của Tin Mừng và những chỉ dẫn của Hội Thánh để chúng ta đi cho đến mùa gặt cuối cùng. 

Lạy Chúa, xin soi sáng và ban ơn cho chúng con, để hằng ngày chúng con biết chọn lựa điều hay đều tốt để sống và làm. Amen. 


GKGĐ Giáo Phận Phú Cường