Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên (Mt 13:24-30) - Giuse Ngọc Quí

Dụ ngôn mà Đức Giêsu kể trong đoạn Tin Mừng hôm nay nêu lên cho chúng ta một vấn đề rất hiện sinh: Tại sao thế giới tốt đẹp mà Thiên Chúa tạo dựng lại có quá nhiêu sự dữ? Tại sao Thiên Chúa không ra tay dẹp bỏ mọi sự dữ trên thế giới để giải phóng con người? Giữa những thách đố này, chúng ta cần nhớ lại những lời mà ông Gióp xưa kia đã thốt lên: “Mình biết đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao?” (G 2,10).

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Bảy Tuần XVI Thường Niên
Ngày 23/07/2022

[Gr 7, 1-11; Mt 13, 24-30]

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu,

Khi ấy, Chúa Giêsu nói một dụ ngôn khác cho dân chúng: “Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong khi mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất.

Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Tôi tớ chủ nhà đến nói với ông: “Thưa ông, ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy từ đâu mà có cỏ lùng?” Ông đáp: “Kẻ thù của ta đã làm như thế.” Người tôi tớ nói: “Nếu ông muốn, chúng tôi xin đi nhổ cỏ.” Chủ nhà đáp: “Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh làm bật luôn cả rễ lúa. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến ngày mùa, ta sẽ bảo thợ gặt: “Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào kho lẫm cho ta.”

Suy niệm

KIÊN VỮNG GIỮA GIAN NAN

Dụ ngôn mà Đức Giêsu kể trong đoạn Tin Mừng hôm nay nêu lên cho chúng ta một vấn đề rất hiện sinh: Tại sao thế giới tốt đẹp mà Thiên Chúa tạo dựng lại có quá nhiêu sự dữ? Tại sao Thiên Chúa không ra tay dẹp bỏ mọi sự dữ trên thế giới để giải phóng con người? Giữa những thách đố này, chúng ta cần nhớ lại những lời mà ông Gióp xưa kia đã thốt lên: “Mình biết đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao?” (G 2,10).

Đã bao lần chúng ta muốn Thiên Chúa ra tay mạnh mẽ để tiệu diệt sự dữ, trừng phạt những người làm điều gian ác, xóa bỏ mọi tai ương, chữa lành mọi bệnh tật. Chúng ta muốn Thiên Chúa tạo lập một thiên đường theo ý chúng ta ngay tại trần gian này. Chúng ta quên mất rằng trong kế hoạch đầy yêu thương của Thiên Chúa, Ngài muốn con người được lớn lên trọn vẹn, muốn con người tự do chọn lựa yêu mến Ngài, muốn con người hoán cải để trở về với Ngài trong hạnh phúc viên mãn đời sau. Đừng để những sự dữ đời này làm ta thất vọng hay chán chường nhưng hãy kiên vững giữa những gian lao thử thách. Vì “kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” (Mt 10,22).

Lạy Chúa, giữa một thế giới tốt đẹp nhưng cũng đầy cám dỗ và sự dữ này, xin cho chúng con luôn biết tìm kiếm Chúa và sống theo thánh ý Ngài, để chúng con luôn mãi là con cái Chúa, là “lúa tốt trong ruộng của Ngài” giữa bao cơn thử thách của trần gian. Amen.

Giuse Ngọc Quí