Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, xin cho chúng con khi bắt tay vào làm việc gì, luôn biết phân biệt phải trái, hướng đến sự tốt lành thánh thiện ngay cả trong suy nghĩ tới hành động, để như châm ngôn của thánh Ignatio khi lập dòng Tên: “Ad majorem Dei gloriam – để Thiên Chúa được vinh danh hơn”

SUY NIỆM TIN MỪNG
THỨ BẢY SAU CN XVII THƯỜNG NIÊN
NGÀY 31/7/2021

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (14,1-12)

1 Thời ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu,2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gioan Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”.3 Số là vua Hêrôđê đã bắt trói ông Gioan và tống ngục vì bà Hêrôđia, vợ ông Philípphê, anh của nhà vua.4 Ông Gioan có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy”.5 Vua muốn giết ông Gioan, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hêrôđê, con gái bà Hêrôđia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích.7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm”.9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan.11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giêsu.

SUY NIỆM

Lời loan báo cảnh tỉnh của Gioan Tiền Hô đến với vua Hêrôđê là dấu chỉ Thiên Chúa luôn mời gọi con người ta sám hối. Và sẽ không bao giờ là muộn màng cho một con người biết cải hóa. Nhưng ở đời, con người ta dễ bị lôi cuốn hướng về điều xấu một cách dễ dàng. Điều này cũng nói đến cách Hêrôđê hành xử dẫn tới cái chết của Gioan, vị tiên tri được nhiều người mến mộ. Ông tưởng rằng khi dẹp được Gioan thì ông sẽ sống bình an với những sai trái cùng sự ích kỷ cho bản thân mình một cách bất chấp. Nhưng ông đã lầm, lời lên án của Gioan tiếp tục theo nhắc bảo ông vì đó là tiếng lương tâm là tiếng mà Thiên Chúa gieo vào lòng mỗi người để giúp người ta làm lành lánh dữ. Cho nên con người ta sẽ không bao giờ có thể sống sai trái mà không bất an.

Cách duy nhất để có được bình an đó là sống hướng về đời sống vĩnh cửu. Thánh Ignatio Loyola mà chúng ta mừng kính hôm nay là người sáng lập nên dòng Tên (Jesus). Đang trên đà danh vọng của một sĩ quan quân đội Tây Ban Nha, một lần Ignatio bị thương ở chân phải dưỡng bệnh. Trong nhà thương, Ignatio định tìm tiểu thuyết đọc để giết thời giờ mà không thấy, ngài vô tình cầm lên cuốn sách về cuộc đời Ðức Kitô và hạnh các thánh. Được đánh động lương tâm, từ đó khởi đầu một hành trình trở về với Ðức Kitô.

Là một con người được thôi thúc với việc chăm lo phần hồn của anh chị em mình, thánh Ignatio tập trung vào đời sống tâm linh, linh thao giúp các Kitô hữu. Ngài đã từng nhắc nhở một người bạn của mình: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào có ích gì”. Lời này đã giúp cải hóa người bạn trở nên một Jesus Hữu như ngài để đưa các linh hồn về với Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con khi bắt tay vào làm việc gì, luôn biết phân biệt phải trái, hướng đến sự tốt lành thánh thiện ngay cả trong suy nghĩ tới hành động, để như châm ngôn của thánh Ignatio khi lập dòng Tên: “Ad majorem Dei gloriam – để Thiên Chúa được vinh danh hơn”. Amen.