Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 14: 1-12: Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY
 
THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C

 Ngày 30-07-2016Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 14: 1-12)

1 Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su,2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng: "Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ."3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua.4 Ông Gio-an có nói với vua: "Ngài không được phép lấy bà ấy."5 Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích.7 Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho.8 Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: "Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm."9 Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô.10 Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an.11 Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ.12 Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.

SUY NIỆM

Khi lòng người dính bén một đam mê, khi ai ước muốn một điều bất chính, ma quỉ luôn tạo cơ hội cho người đó thực hiện.

Hêrôđê đại diện cho những người không muốn từ bỏ cuộc sống sai lạc của mình. Thế gian, ma quỉ và xác thịt đã hiệp lực để giúp Hêrôđê ở yên trong tội. Khi một người không muốn từ bỏ tội lỗi và lầm lạc, thì thường có hai cách để họ giữ lối sống ấy:

- Một là họ sẽ khử trừ những ai muốn cản bước họ, họ tìm cách hạ bệ những người không đồng tình với họ.

- Hai là họ sẽ khoác cho tội của họ một tấm áo mang danh đạo đức, mang danh tập thể, mang danh canh tân.

Những ai muốn sống sứ điệp Tin Mừng, đừng ngạc nhiên, đừng hoang mang khi bị bách hại, bị vu khống. Suy gẫm cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, cuộc tử nạn của Chúa Giêsu, giúp chúng ta dễ hiểu hơn những gian nan khốn khó dành cho những ai dám sống trung tín với Tin Mừng. “Thế gian chỉ chấp nhận những ai thuộc về nó”. Nhưng sống cho chân lý, sống cho lề luật trọn lành, sống cho tình yêu là điều cao cả và quí trọng, đáng cho ta đổi giá bằng cách đón nhận những đau khổ ấy.

Lạy Chúa, nếu không đủ lòng mộ mến lề luật Chúa, nếu không yêu mến sự thật, Thánh Gioan Tẩy Giả sẽ không có sức mà chịu tử đạo. Xin giúp chúng con biết trung thành với lề luật Chúa, biết sống theo sự  thật, vì sự thật là chính Chúa. Sự thật đã được trao cho chúng con nhờ Tin Mừng Chúa, nhờ Giáo Hội. Xin cho chúng con biết vâng theo Tin Mừng và lời mẹ Giáo Hội dạy, để không phải chết đời đời. Amen.GKGĐ Giáo Phận Phú Cường