Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12: 24-26 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác

SUY NIỆM HẰNG NGÀY 

NGÀY 10-8-2019

THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C

THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO


 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12: 24-26)
 
4 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy."

SUY NIỆM
 

Đoạn Tin Mừng này thường được chọn đọc trong lễ mừng các thánh tử vì đạo, cụ thể trong thánh lễ hôm nay mừng kính thánh Lôrensô. Theo logic thánh thiêng, ý nghĩa của Tin Mừng hôm nay diễn tả giá trị của hy sinh và hoa trái của nó mang lại. Một hạt lúa gieo xuống lòng đất, thối nát đi để sinh nhiều bông hạt khác; một người dám hy sinh thân mình vì đức tin, thì máu của họ cũng sinh ra nhiều Kitô hữu khác. Tư tưởng này của giáo phụ Tertulianô, nó được ứng nghiệm trong chiều dài lịch sử Giáo Hội. Nhiều người nằm xuống vì đức tin để khai sinh những vụ mùa bội thu cho Hội Thánh Chúa Kitô. 

Chúng ta nhìn thấy điều này trong lịch sử Hội Thánh. Thời sơ khai, biết bao nhiêu Kitô hữu đã phải trả giá bằng mạng sống của mình. Trải qua gần 300 năm bị bắt bớ, những trang sử về các Kitô hữu sống dưới các hang toại đạo, câu chuyện về Thánh Lorenxô tử đạo, hay thánh Agnes, Lucia, và nhiều vị thánh tử đạo trong giai đoạn này cũng dệt thêm nhiều trang bi thương nhưng hào hùng của các Kitô hữu thời đầu. Không có họ, liệu đức tin Kitô giáo có được lưu truyền và lan rộng? 

Giáo Hội Việt Nam cũng không ngoại lệ, máu các anh hùng tử đạo đã dám đổ ra để làm chứng cho đức tin. Ngày hôm nay, có nhiều cơ hội và nhiều dịp để chúng ta tái hiện lại những giai đoạn lịch sử đó. Chúng ta không hiểu tại sao những Kitô hữu đơn sơ đó lại can đảm đến như thế. Thật là một mầu nhiệm, vì Chúa Giêsu là hạt lúa mì đầu tiên đã dám chịu mục nát, dám chết đi cho nhân loại. Chúa Giêsu đã chết trong tay con người, với quyền lực của thế gian, và tưởng chừng cái chết ấy là chiến thắng cho những kẻ không tin vào Người. Nhưng rồi Người đã sống lại. Niềm tin này đã là niềm hy vọng để con người dám đánh đổi cả mạng sống mình để đạt đến một sự sống viên mãn hơn. 

Những Lời Chúa nói, chúng ta phải ghi khắc: “ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó”. Còn gì chắc chắn hơn cho chúng ta như thế. 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con trung kiên theo Chúa, cho dù chúng con có phải chịu nhiều hy sinh, phải đi qua cửa hẹp. Xin đừng để chúng con chùn bước trước khó khăn và những cám dỗ của thế gian. Amen. 

GKGĐ Giáo Phận Phú Cường