Clock-Time

Suy niệm Thứ Bảy tuần XVIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Lc 9: 28b-36: Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a"...
SUY NIỆM HẰNG NGÀY

NGÀY 06-08-2016


THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C

LỄ CHÚA HIỂN DUNG


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9: 28b-36)

28 Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.29 Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà.30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a.31 Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem.32 Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.33 Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a." Ông không biết mình đang nói gì.34 Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.35 Và từ đám mây có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người! "36 Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.


 SUY NIỆM

Hơn bao giờ hết, phẩm giá con người đang bị chà đạp cách kinh hoàng. Con người không còn được nhìn đến như một tác phẩm tuyệt vời của Thiên Chúa, trái lại nó đã trở thành một món hàng như bao món hàng khác. Chẳng hạn, những nạn bắt cóc trẻ em để bán các nội tạng, hoặc các bác sĩ, vì tiền, sẵn sàng mổ lấy các nội tạng của bệnh nhân một cách lén lút để kiếm lợi cho bản thân. Và tệ hơn nữa, nạn mại dâm đã được công nghiệp hóa, trở thành nguồn lợi nhuận to lơn cho các nhà tư bản, vì thế người ta không ngần ngại mua bán các trẻ em vị thanh niên , và các thiếu nữ phục vụ cho nghành công nghiệp chuyên kinh doanh thể xác này. Phẩm giá con người chẳng còn được quí trọng!

Biến cố Hiển Dung hôm nay là một lời minh định rõ ràng: Con người tuy là thụ tạo, nhưng là một thụ tạo được Chúa tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa. Có nghĩa, con người mang lấy một phẩm giá cao trọng đến nỗi không một thụ tạo hữu hình nào có được phẩm giá như thế. Sự cao trọng của phẩn gia này được Đức Kito mạc khải qua cuộc biến hình của Người trên núi Tabor: Dung mạo Chúa biến đổi, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. Sự biến đổi thân xác trên núi Tabor của Chúa là lời minh định: con người không đơn thuần chỉ là khối vật chất để chúng ta khai thác như tài nguyên, để chúng ta trao đổi như hàng hóa, nhưng trái lại nơi thân xác đó còn chứa đựng cả một kho tàng linh thánh, bởi con người bao gồm cả linh hồn, một yếu tố thuộc thần linh. Chính yếu tố này đã làm con người trở nên cao trọng, vượt trổi hơn mọi thụ tạo, bởi chính sự cao trọng này mà Đức Kitô đã đến trần gian, sống với con người, hiện diện giữa con người, hiến thân để cứu chuộc con người và ban ơn thánh hóa qua bí tích Thanh tẩy để làm cho con người được trở nên đồng hình đồng dạng với Người, và nhất là đã biến mình thành lương thực nuôi sống con người để nhờ đó họ được dự phần vào sự sống của Thiên Chúa. Con người đã được nâng lên hàng thần thánh, đó không là một phẩm giá cao trong sao!

Cuộc hiển dung của Chúa Giêsu không chỉ đơn thuần là một biến cố ngoại thường Chúa tỏ ra để khẳng định nguồn gốc thần linh của mình, nhưng nó liên quan đến sự hiện hữu của từng người chúng ta, là lời khẳng định với chúng ta rằng, tuy chúng ta là những con người yếu đuối, nhưng Thiên Chúa không bỏ chúng ta hư hoại, Ngài sẽ phục hồi lại sự vinh sáng cho con người qua Đức Giêsu nhờ cái chết và sự phục sinh của Người. Với lời khẳng định này, chúng ta không thất vọng vì sự mỏng dòn của thân phận con người, nhưng trái lại chúng ta luôn hoan hỉ với niềm hy vọng về sự sống mà Chúa đã hứa ban cho những ai tin tưởng vào Ngài.

Lạy Chúa, chúng con xin được dâng lời cảm tạ vì Chúa đã dẫn chúng con vào đời, đã ban cho chúng con một thân xác, và chính nơi thân xác yếu hèn này Chúa lại mặc cho chúng con một phảm giá cao trọng: phảm giá làm con của Chúa. Xin giúp chúng con luộn sống xứng đáng với phẩm giá này. AmenGKGĐ Giáo Phận Phú Cường