Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên - GKGD Giáo Phận Phú Cường

Ngài đã đón nhận ý Chúa như một món quà tuyệt vời để danh Chúa được rạng rỡ trong thế giới này. Xin cũng giúp chúng con biết bắt chước ngài mà sinh hoa trái cho Chúa và cho anh chị em của chúng con...

SUY NIỆM LỜI CHÚA

THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN NĂM B

MỪNG THÁNH AUGUSTINÔ, GIÁM MỤC, LỄ NHỚGKGD Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (25,14-30)

14 Một hôm, Đức Giê-su nói cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: "Có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”.21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây”.23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!”24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!”26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

SUY NIỆM

Một trong những dụ ngôn quan trọng của Chúa Giêsu về “công ăn việc làm” được đặt trong bối cảnh đầu tư; giống như thời đại hôm nay, người ta đổ tiền đầu tư chứng khoán, đất đai, buôn bán… để có Thể kiếm lời. Ông chủ giàu có đưa cho ba đầy tớ, người thì năm yến, người thì hai, người thì chỉ có một. Hai người đầu đã làm ăn sinh lời nhờ số tiền chủ đưa là 100%. Người lãnh chỉ một yến bị trừng phạt vì sợ hãi và vì sự an toàn của mình.

Dụ ngôn này vượt xa những gì được gọi là đầu tư tài chính, đổ tiền vào một nơi để kiếm lợi nhuận. Tất cả con người trên trần gian này, và mỗi chúng ta được sinh ra đều là món quà của Chúa. Nhưng có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu món quà khác nhau. Điều quan trọng là Chúa muốn mỗi món quà Chúa ban đều phải sinh lời. Trong dụ ngôn trên, Chúa Giêsu không hề đòi hỏi phải làm sinh lời bao nhiêu, nhưng phải sử dụng nó cho mục đích tốt đẹp của Chúa, phải sinh lời, phải sinh ích lợi cho Chúa và cho tha nhân. Chúng ta không thể than thở: tôi thì yếu kém, tôi thì nghèo khó, tôi không có khả năng, bởi vì quà tặng của Chúa không thể không có mục đích và vô nghĩa.

Nếu chúng ta nhận ra mỗi người là một món quà của Chúa, chúng ta hãy xem xét mình đã sinh lời được bao nhiêu rồi, hay cũng như người đầy tớ kia, chôn chân tại chỗ vì sợ hãi, vì sự an toàn của mình?

Lạy Chúa Giêsu, một người âm thầm, thậm chí là nhỏ bé giữa muôn người như thánh Giuse, mà đã biết sử dụng món quà Chúa ban để sinh ích lợi cho chính công trình cứu độ của Chúa và sinh ích lợi cho chúng con. Ngài đã đón nhận ý Chúa như một món quà tuyệt vời để danh Chúa được rạng rỡ trong thế giới này. Xin cũng giúp chúng con biết bắt chước ngài mà sinh hoa trái cho Chúa và cho anh chị em của chúng con. Amen.