Clock-Time

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 25: 14 -30: Bài tin mừng hôm nay, ông chủ trao cho những người đầy tớ tài sản của ông. Điều đó chứng tỏ ông yêu thương và tin tưởng họ. Mỗi chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương và tin tưởng...

SUY NIỆM HẰNG NGÀY

THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C


THÁNH NỮ MÔNICA

 
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25, 14-30)

14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! "26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ!28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

SUY NIỆM

Trao ban là dấu chỉ của tinh yêu và niềm tin. Bài tin mừng hôm nay, ông chủ trao cho những người đầy tớ tài sản của ông. Điều đó chứng tỏ ông yêu thương và tin tưởng họ. Mỗi chúng ta là những người được Thiên Chúa yêu thương và tin tưởng, khi Ngài trao ban cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc, những khả năng, thời gian… và Thiên Chúa đã yêu thế gian nên đã trao ban chính Con của Ngài để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết nhưng được sống đời đời.

Chúa Giê-su đến trần gian để yêu thương chúng ta hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự nên đã trao ban tất cả những gì Chúa có cho chúng ta, để chúng ta được hạnh phúc và được sống đời đời. Đức Giêsu là quà tặng và kho tàng quý giá nhất mà Thiên Chúa Cha trao tặng cho chúng ta.

Cuộc đời của Chúa Giê-su là một chuỗi dài trao ban liên lỉ như dòng suối trút cạn nguồn nước của mình cho những ai đang khát.

Trong ba năm thi hành sứ vụ, Chúa dốc hết thời giờ, tâm lực để loan Tin Mừng cứu độ, giải thoát những kẻ bị giam cầm trong xiềng xích tội lỗi, đem ánh sáng cho người mù tối, cứu chữa các bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, xua trừ ma quỷ, hoán cải người tội lỗi… (Lu-ca 4, 18-19)

Cuối cùng, kết thúc chuỗi dài yêu thương và trao ban liên lỉ, Chúa Giê-su gục đầu tắt thở trên thập giá. Nhờ sự chết của Người mà chúng ta được cứu sống. Thế là Người đã trao ban toàn bộ cuộc sống dương thế của Người cho chúng ta. “Không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của Đấng đã chết cho những kẻ mình yêu thương.”

Mỗi người đã cảm nhận tình yêu Chúa như thế nào? Và chúng ta đã đáp trả tình yêu của Ngài như thế nào? Tất cả hồng ân Chúa ban đã trở thành cơ hội đẻ tiến đến gần Chúa, hay lại tự cao tự đại đẻ xa lia Chúa, để phục vu tha nhân hay ích kỷ cho chính mình. Dành thời gian cho Chúa, hay không còn thời gian để cầu nguyện gặp gỡ Chúa nữa, vì nhiều tính toán trần gian.

Lạy Chúa, nén bạc Chúa trao cho con, đã sinh lợi quá ít. Xin tha thứ cho con, và thêm sức mạnh để con cố gắng cộng tác với ơn Chúa. GKGĐ Giáo Phận Phú Cường